Çarşamba, Ekim 4

Kitap ve Dergiler

İslam Hukuku ve Finansı: Din, Risk ve Kazanç

İslam Hukuku ve Finansı: Din, Risk ve Kazanç

Kitap ve Dergiler
Albaraka Yayınları'ndan çıkan "İslam Hukuku ve Finansı: Din, Risk ve Kazanç" kitabı, İslami finansı yeniden yorumlayarak İslami hukuk ile finansal teori ve pratikleri gün yüzüne çıkarıyor.  Eser Hakkında İslam dünyasının hatırı sayılır bir bölümü 19. yüzyılda Batılı güçlerin kontrolüne girdiğinde bu coğrafyalardaki finans uygulamaları da Avrupa’nın sömürgeci imparatorluklarının etkisi altında kaldı. Bu dönemde birçok ülke, Batı’da üretilen bankacılık sistemleri ve iş modellerini benimsedi; akabinde de ticaretteki İslami uygulamalar birer birer terk edildi. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde Müslüman ülkeler bağımsızlıklarını tekrar kazanmak için önemli adımlar attı ve İslami finansın modern dönemi de bu şekilde başlamış oldu. Batı kontrolünün azalmasıyla birlikte Müslüm...
“Müslümanın Para Yönetimi” çıktı!

“Müslümanın Para Yönetimi” çıktı!

Kitap ve Dergiler
Melih Turan’ın kaleme aldığı "Müslümanın Para Yönetimi" isimli kitap İktisat Yayınları’ndan çıktı! Eser Hakkında Finansal hizmetlerin çeşitlenmesiyle birlikte finansal okuryazarlık  önem kazanmaya başlamıştır. Günümüzdeki finansal araçlar hem çoğalmış hem de karmaşıklaşmıştır. Bu araçları öğrenmek ve kullanmak hem zaman hem de bilgi açısından emek istemektedir. Bu duruma İslamî finans açısından bakıldığında ise farklı unsurlar ortaya çıkmaktadır. Bu kitap, bir Müslümanın kazancından harcamasına, yatırımından genel para yönetimine kadar olan süreci İslamî finans bağlamında gözden geçirmektedir. İslamî finans okuryazarlığa katkı sağlamak amacıyla kaleme alınan bu çalışmada bir Müslüman İslam'ın ilkeleri ve esasları ışığında günümüz yönetimine uçtan uca ışık tutmaya çalışılm...
Katılım Finans Dergisi’nin 33. sayısı çıktı

Katılım Finans Dergisi’nin 33. sayısı çıktı

Akademi ve Yaşam, Kitap ve Dergiler
TKBB’nin kurumsal iletişim yayını olan ve iki ayda bir yayımlanan “Katılım Finans Dergisi”nin yeni sayısı çıktı. Katılım Finans Dergisi'nin 33. sayısının kapak konusunda, tarım sektöründeki gelişmelere, sektörün finansman modellerine ve katılım finansın rolüne yer verildi. Bu sayıda, “Kırsal Kalkınmada Tarıma Dayalı Üretim ve Katılım Finansın Rolü” başlıklı bir incelemenin ardından Türkiye’de faaliyet gösteren TKBB üyesi katılım bankalarının ilgili yöneticilerinin konu üzerine görüşleri sunuldu. TKBB Danışma Kurulu'ndan bir üyenin her sayıda yer aldığı derginin bu sayısında TKBB Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaman "Tarım ve Ziraî Finansman Yöntemi Olarak SELEM" başlığıyla yer aldı. Ayrıca bu sayıda Erişler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Eriş,...
İslami Finansın Küresel Önderleri – Sektördeki Dönüm Noktaları ve Yansımaları

İslami Finansın Küresel Önderleri – Sektördeki Dönüm Noktaları ve Yansımaları

Katılım Finans Tarihi, Kitap ve Dergiler
Kitap, İslami finans sektörünün kırk yılı aşan gelişimini, sektörün temellerini atarak yön veren önderlerin tecrübeleri aracılığıyla aktarıyor. İslami finans, özellikle 2007-2008 yıllarında yaşanan küresel finans krizinden sonra, ekonomik kırılganlıklara karşı gösterdiği dirençle ve yüzde 20’lere ulaşan yıllık büyüme oranlarıyla alternatif bir finansal sistem olarak ön plana çıkmıştır. Bu sayede, sadece İslam dünyasında değil Batılı ülkelerde de dikkat çeken bir finansal sistem olarak üzerinde durulmaya başlanmıştı. İslami Finansın Küresel Önderleri, 1970’lerin başlarında İslami bankalar öncülüğünde ortaya çıkan modern İslami finans sektörünün kırk yılı aşan gelişimini, sektörün temellerini atarak ona yön veren önderlerin tecrübeleri aracılığıyla aktarıyor. Sektörün; akademi, siyase...
Çerçeve Dergisinin son sayısında, CBFO tarafından hazırlanan “Katılım Finans” konulu yazıya yer verildi

Çerçeve Dergisinin son sayısında, CBFO tarafından hazırlanan “Katılım Finans” konulu yazıya yer verildi

Akademi ve Yaşam, Kitap ve Dergiler
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından yayımlanan “Çerçeve” dergisi son sayısında, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi (CBFO) tarafından hazırlanan "Katılım Finans Strateji Belgesi ve Reel Sektörün Finansmanında Yeni Açılımlar" başlıklı yazıya yer verildi. Türkiye ve dünyadaki iktisadi konulara üretime dayalı ve insan odaklı bir perspektif çizmek gayesiyle, 1993 yılından bu yana Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından yayınlanan Çerçeve Dergisi’nin 104’ücü sayısında, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi (CBFO) de Türkiye’nin katılım finans stratejisi üzerine hazırladığı yazısı ile yer aldı. Katılım Finansın Türkiye’deki gelişim süreci ve geçtiğimiz ay yayınlanan “Katılım Finans Strateji Belgesi”nin temel prensiplerini içeren yazı, Türkiye’nin katılım finans alanın...
İş Ahlakı Dergisi’nin 15. cilt 2. sayısı yayımlandı

İş Ahlakı Dergisi’nin 15. cilt 2. sayısı yayımlandı

Akademi ve Yaşam, Kitap ve Dergiler
İş Ahlakı Dergisi’nin 15. Cilt 2. Sayısı birbirinden değerli 4 makale ve 2 kitap değerlendirmesi ve 1 birikim yazısıyla yayımlandı. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) tarafından 2008 yılından itibaren yılda 2 sayı olarak (Mayıs ve Kasım) yayımlanan İş Ahlakı Dergisi, iş ahlakı konusunu ele alan çalışmaları yayımlayan hakemli ve bilimsel bir dergidir. İş Ahlakı Dergisi’nin yayın hazırlıkları ve süreçleri İLKE Vakfı Araştırma-Yayın birimince yürütülmektedir. Derginin amacı uluslararası, disipliner ya da disiplinlerarası; özgün, bilimsel çalışmalar için mecra olmak, iş ahlakıyla ilgili nitelikli tartışmalar üretmek ve Türkiye’de iş ahlakına yönelik politikaların geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu amaçla nitelikli, özgün kuramsal ve ampirik araştırmalar ve kit...
TKBB Yayınları’ndan yeni bir kitap: “Hazine Finansmanında Faizli Borçlanma Sorunu ve Çözüm Önerileri”

TKBB Yayınları’ndan yeni bir kitap: “Hazine Finansmanında Faizli Borçlanma Sorunu ve Çözüm Önerileri”

Akademi ve Yaşam, Kitap ve Dergiler
Hazine Finansmanında Faizli Borçlanma Sorunu ve Çözüm Önerileri kitabı Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yayınları’ndan çıktı! Kitap Hakkında Hazine’nin gerçekleştirdiği faizli borçlanma, ekonomideki birçok makro iktisadi değişkene faiz yükü nedeniyle olumsuz etki etmektedir. Borç faiz ödemelerinin çok ciddi boyutlara ulaştığı; gelir dağılımı, cari açık ve ekonomik büyüme gibi birçok makro iktisadi değişkeni negatif etkilediği bir ortamda, faizli borçlanma sorununa çözüm olarak alternatif finansman yöntemlerinin geliştirilmesi elzemdir. Bu bağlamda çalışmada önerildiği üzere, reel bir ekonomik faaliyete dayanan İslam iktisadıyla uyumlu faizsiz finansman yöntemlerinin geliştirilmesinin ve yaygınlaştırılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. İslam iktisadıyla uyumlu faizsi...
Türkiye Bankalar Birliği tarafından “Elektronik Bankacılık Terimler Listesi” hazırlandı

Türkiye Bankalar Birliği tarafından “Elektronik Bankacılık Terimler Listesi” hazırlandı

Finansal Teknoloji, Kitap ve Dergiler
Finans ve bankacılık sektöründe süre gelen dijitalleşme çalışmalarıyla kullanıma giren kavramları, ilgili düzenlemelerdeki tanımlarıyla kullanarak Elektronik Bankacılık Terimleri listesi hazırlandı. Çalışmanın amacı, finans ve bankacılık sektöründe dijitalleşmeyle kullanılmaya başlanılan kavramları, ilgili düzenlemelerdeki tanımlarıyla yaygınlaştırmak için referans kaynağı oluşturmak olarak belirlendi. Elektronik bankacılık terimleri için tıklayınız. Listede Yer Alan Bazı Terimler; Açık Bankacılık Banka kullanıcılarının bankada bulunan finansal verilerinin, yine onların rızası dahilinde hizmet sağlayıcılarının erişime açılmasına denir. Açık Bankacılık Servisleri Müşterilerin ya da müşteriler adına hareket eden tarafların API, web servis, dosya transfer protok...
İSEFAM ve İktisat Yayınları işbirliğiyle iki yeni kitap çıktı

İSEFAM ve İktisat Yayınları işbirliğiyle iki yeni kitap çıktı

Akademi ve Yaşam, Kitap ve Dergiler
Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) ve İktisat Yayınları işbirliğiyle iki yeni kitap çıktı. İslam İktisadında Selem – Fıkhi ve İktisadi Yönleriyle Editörler Salih Ülev, Mervan Selçuk Yazarlar Arif Ersoy, Suleyman Kaya, Salih Ulev, Mervan Selcuk, Ayhan Yatmaz, İsmail Bektaş, Hakan Aslan, Muhammet Emin Durmuş, Mucahit Ozdemir  Yayınevi İktisat Yayınları Bu kitapta selem konusu; tarihî, iktisadi, fıkhi ve güncel yönleriyle ele alınmıştır. Altı bölümden oluşan bu kitapta ilk olarak selemin İslam hukukundaki yeri İncelenmektedir. Bu bölümde selemin tanımı, selemin rükün ve şartları, selem akdinin meşruiyetine ilişkin deliller yer almaktadır. İkinci bölümde, selemin günümüzdeki kullanım örnekleri bulunmakta, çeşitli ülke...
Kocatepe İslami İlimler Dergisi “Katılım Finans” özel sayısı için  makale çağrısı

Kocatepe İslami İlimler Dergisi “Katılım Finans” özel sayısı için makale çağrısı

Akademi ve Yaşam, Kitap ve Dergiler
Kocatepe İslami İlimler Dergisi – Journal of Kocatepe Islamic Science – Katılım Finans Özel Sayısı için makale çağrısında bulundu. Özel Sayı Konuları: Katılım FinansKatılım Sermaye PiyasalarıKatılım Finans KuruluşlarıKatılım SigortacılığıKatılım Sosyal FinansFıkhî YönetişimKatılım Finansta SürdürülebilirlikYeşil Finansİslam İktisadı Araştırmalarıİslami Finans Kurumlarıİslami Borçlar ve Alışveriş HukukuFaizsiz Sistem ÖnerileriDünyada Uygulanan İslami Finans Örnekleri Makale Son Teslim Tarihi:  31  Ağustos 2023 Özel Sayı Yayım Tarihi:  15 Ekim 2023 Özel sayı için makale gönderecek yazarların kiid@aku.edu.tr adresine mail göndererek bilgi vermeleri gerekmektedir. Başvuru için tıklayınız; https://dergipark.org.tr/tr/pub/kiid Kocatepe İslami İlimler Dergis...
“İslam İktisadının Kurumları” kitabı İktisat Yayınları’ndan çıktı!

“İslam İktisadının Kurumları” kitabı İktisat Yayınları’ndan çıktı!

Akademi ve Yaşam, Kitap ve Dergiler
 İslam iktisadı ile ilgili geniş çaplı bir külliyat oluşturulmasını hedefleyen İktisat Yayınları'nın yeni kitabı "İslam İktisadının Kurumları" çıktı. Eser Hakkında İslam ekonomisi, kurumsal temellerinin ilahi kurallara dayanması hasebiyle insan yapımı yasalardan daha üstündür. Söz konusu kurumlar sadece dışsal değil, aynı zamanda bireylerin kalplerinde ve vicdanlarında da bulunmaktadır. Müslüman toplumlardaki değer ve normların yansıttığı iç kurumlar ile gayri resmî kurumlar birbirinden ayrılmaktadır. Bu çalışmada İslam iktisadındaki kurumsal teoriler ortaya konulmakta ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla İslam iktisadındaki kurumların konvansiyonel iktisat ile kesiştiği ve ayrıştığı noktalar vurgulanmaktadır. İslam ekonomisi ve finansı alanına sundukları önemli katkılarla b...
Tekafül sigortacılığı ile ilgili yeni bir kitap

Tekafül sigortacılığı ile ilgili yeni bir kitap

Akademi ve Yaşam, Kitap ve Dergiler, Sigorta ve BES
Katılım finansın temel saç ayaklarından biri olan katılım sigortacılığı (tekâfül) konusunu ele alan 40 Soruda Tekâfül (İslamî Sigorta) kitabı İktisat Yayınları'ndan okuyucuyla buluştu.İktisat Yayınları'ndan okuyucu ile buluşan kitabın yazarı ise Şanbaz Yıldırım oldu. İslam iktisadı ile ilişkili uygulama ya da kurumlarla ilgili okuyucunun sorularına kısa, pratik ve nitelikli cevapların verildiği kitaplardan oluşan "40 Soruda Bilinmesi Gerekenler" dizisinin dokuzuncu kitabı olan bu eserde tekâfül konusu çeşitli yönleriyle 40 soru etrafında ele alınıyor. İnsan varlığı boyunca her daim risklere maruz kalmıştır. Buna karşılık riskin vuku bulması sonucu ortaya çıkan zararları ortadan kaldırmak amacıyla sigorta kavramı geliştirilmiştir. Tekâfül sigortası insanlara İslâmî finans ilkler...
“Türkiye’de Katılım Bankacılığı El Kitabı” çıktı!

“Türkiye’de Katılım Bankacılığı El Kitabı” çıktı!

Akademi ve Yaşam, Kitap ve Dergiler
Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yayınları tarafından "Türkiye’de Katılım Bankacılığı El Kitabı" isimli eser yayınlandı. Katılım Bankacılığı'nın bilinirliğinin artması ve tanıtımı için TKBB Yayınları tarafından yeni bir çalışma yayınlandı. Çalışma TKBB Genel Sekreteri Osman Akyüz tarafından yazılan Sunuş yazısı ile başlayıp, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Katılım Bankaları tanıtılmaktadır. Faizsiz Bankacılık İlke ve Prensiplerinin de anlatıldığı eserde katılım bankacılığının Sektör Finansal Performansı isimli bölümde geniş analizlere yer verilmektedir. Eserde ayrıca TKBB Danışma Kurulu'nun görevleri sıralanmış ve Global Faizsiz Finans ve Bankacılık isimli bir bölümde yer almıştır. "Katılım bankacılığı konusunun Türkiye’de bilinirliğinin arttığını görüyoruz" T...
İktisat Yayınları’ndan yeni eserler

İktisat Yayınları’ndan yeni eserler

Akademi ve Yaşam, Kitap ve Dergiler
İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSİFAM) ve İktisat Yayınlarının İslam İktisadı ve Finansı alanında yapılmış lisansüstü çalışmaları kitaplaştırma projesi kapsamında ilk eserler basıldı. Bu çerçevede aşağıdaki kitaplar Eylül ayında okuyucu ile buluştu: 1. Alacak Satımı Uygulamaları ve Analizi: Varlık Yönetim Şirketi Örneği Yazar: Batuhan Buğra AkartepeYayınevi: İktisat YayınlarıHamur Tipi: 2. HamurSayfa Sayısı: 136Ebat: 13,5 x 21 2. Borsada Açığa Satış: İslam Hukuku Açısından Bir Değerlendirme Yazar: Serdar ÖzalpYayınevi: İktisat YayınlarıHamur Tipi: 2. HamurSayfa Sayısı: 186Ebat: 13,5 x 21 3. Katılım Bankalarının Murâbaha İşlemlerinde Malın Teslimi: İslam Hukuku Açısından Bir Değerle...