AkademiKitap ve Dergiler

İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi’nin (İEFD) 2024 yılının ilk sayısı çıktı


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma Merkezi tarafından 2015 yılı itibarıyla yayımlanmaya başlayan İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi’nin (IEFD) / Journal of Islamic Economics and Finance (JIEF) Haziran 2024 sayısı çıktı.

Haziran 2024 döneminde tekabül eden İEFD’nin 10. cilt 1. sayısında aşağıdaki makalelere yer verilmiştir:

1. MUHAFAZAKÂR İŞ ADAMLARININ VADELİ SATIŞLARINDA MÜŞTERİNİN ÖDEMEYİ GECİKTİRMESİ DURUMUNDAKİ UYGULAMALARI

Salih Ülev –  Osman Eminler


2. A THEORETICAL STUDY ON NEGATIVE EXTERNALITIES AND THE FREE-RIDER PROBLEM IN NATURAL RESOURCE MANAGEMENT FROM ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

Ozat Shamshıyev 

3. مناهج الأقدمين في التأليف في موضوع الحسبة

Bahjt Mouhamd Almoustafa

4. ŞİRKETLERİN TEMEL FİNANSAL VERİLERİNDE HELAL STANDARTLARA İHTİYACIN NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Ahmet Tahiroğlu – İbrahim Güran Yumuşak

5. KATILIM ESASLI PAYA DAYALI KİTLE FONLAMA MODEL ÖNERİSİ

Serdar Baştuğ

6. AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SERVICES AND CAPITAL IN THE CASE OF RUMELIA CASH WAQFS

Bora Altay 

7. BİR NAKİT KULLANDIRMA YÖNTEMİ OLARAK TEVERRUK: MUHASEBE AÇISINDAN BİR İNCELEME

Yavuz Kılınç 

8. MESNEVÎ’DE MEVLÂNA’NIN DÜNYA, ZÜHD, RIZIK VE KANAAT TELAKKİLERİ: İSLAM İKTİSAT DÜŞÜNCESİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Ekrem Erdem 

İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD) Hakkında

İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (ISSN 2149-3820; e-ISSN 2651-5342) 2015 Haziran ayından itibaren yılda iki defa (Haziran ve Aralık aylarında) bir cilt ve iki sayı olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanmış özgün akademik makaleler kabul edilmektedir. Dergi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından açık erişim politikası ile yayımlanmaktadır. Dergi 2022 yılından bu yana TR Dizin veri tabanında indekslenmektedir.

İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi’nin amacı İslam iktisat düşüncesi ve tarihi, İslami finansman ve enstrümanları, katılım bankacılığı ve İslami bankacılık ve finans ile alakalı güncel ve gelecekle ilgili problemleri özgün bir bakış açısıyla değerlendiren bilimsel araştırmaları yayımlamak, bu alan yazınına katkı sağlamaktır.

İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, İslam iktisat düşüncesi ve tarihi, İslami finansman ve enstrümanları, katılım bankacılığı ve İslami bankacılık ve finans ile ilgili konularda nicel, nitel veya karma yöntemler kullanılarak yapılan eleştirel, değerlendirme çalışmalarını özgün fikirler ve model önerilerini de içeren orijinal bilimsel araştırmaları kapsar.

  • Dergi Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanmış özgün akademik makaleleri kabul etmektedir.

  • Dergide İslam Ekonomisi ve Finansı ile alakalı güncel ve gelecekle ilgili problemleri özgün bir bakış açısıyla değerlendiren bilimsel yazılara yer verilir.

  • Dergiye gönderilecek yazılarda özgün nitelik ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması şartı aranır.

  • Dergi, İslam ekonomisi, İslam iktisat düşüncesi ve tarihi, İslami finansman ve enstrümanları, katılım bankacılığı ve İslam ekonomisi ve finansı ile ilgili diğer konularda yazılan orijinal makaleleri yayımlamaktadır.

  • Makalelerin ilgili literatürü uygun şekilde belirtmesi beklenmektedir.

  • Dergiye gelen tüm çalışmalar çift-kör hakem değerlendirme sürecinden geçmektedir.

  • Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.

  • Dergi hakkında daha geniş bilgi http://www.izu.edu.tr/isefam/ana-sayfa veya https://dergipark.org.tr/jief adreslerinde yer almaktadır.

  • İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi; TR Dizin, İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi), idealonline, Scientific Indexing Services (SIS), ASOS Index, Journal Factor tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir