AkademiKitap ve Dergiler

Maruf İktisat İslâm İktisadı Araştırmaları Dergisi’nin 2024 yılı ilk sayısı çıktı


Maruf Eğitim Araştırma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2021 yılı itibarıyla yayımlanmaya başlayan Maruf İktisat İslâm İktisadı Araştırmaları Dergisi’nin Haziran 2024 sayısı çıktı.

Maruf İktisat Dergisi’nin Haziran 2024 döneminde tekabül eden 4. cilt 1. sayısında aşağıdaki makalelere yer verilmiştir:

1. Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanabilmesi İçin İşletmelerin Karbon Ayak İzini Azaltıcı Stratejilerinin Belirlenmesi

Serhat Yüksel – Hasan Dinçer – Begüm Özduman

2. Temerrüde Düşen Önemli Sukuk İhraçlarına İlişkin Vaka Analizi

Nurullah Tırman – İbrahim Keçeci

3. Hicri 4. ve 5. Yüzyıllarda Yazılmış Hisbe Eserlerinin Analitik Bir İncelemesi

Bahjt Mouhamd Almoustafa 

4. Müslümanların Uluslararası Politik Ekonomisi: Avrupa Hegemonyasından Önce, Janet Abu-Lughod (Kitap İncelemesi)

Emin Gürsoy 

5. Muhammad Akram Khan, İslam İktisadına Giriş (Kitap İncelemesi)

Songül Baylu 


Maruf İktisat İslâm İktisadı Araştırmaları Dergisi Hakkında

Maruf İktisat Dergisi, esas olarak İslam iktisadı çalışmalarının akademik düzeyde anlatılmasını, anlaşılmasını, geliştirilmesini ve kavramsallaştırılmasını öncelemektedir. Bunun yanında, Maruf İktisat Dergisi, konvansiyonel iktisada eleştirel bir yaklaşım sunan alternatif, özgün ve yenilikçi iktisat yaklaşımlarının da literatüre kazandırılmasını hedeflemektedir.

Maruf İktisat Dergisi, İslam İktisadı alanındaki akademik çalışmaları barındırmayı hedeflemekle beraber iktisat alanına, konvansiyonel iktisada, iktisadi sistem ve teorisine dair eleştirellik içeren heterodoks yaklaşımlara da açıktır. Bu çerçevede ampirik ve teorik çalışmalar, alan taraması, iktisat metodolojisi, iktisadi düşünce tarihi, simülasyon temelli analizler, iktisadın diğer disiplinlerle ilişkisi, sürdürülebilirlik, kalkınma, davranışsal iktisat, kurumsal iktisat alanlarında yapılan çalışmaların yayınlanması da planlanmaktadır.

Ahlak ve iktisat, iktisat ve toplum, eleştirel iktisat, İslam iktisadı ve finansı, iktisat metodolojisi, iktisat tarihi, iktisadi sorunlara yeni çözüm önerileri, yeni iktisadi paradigma arayışları, iktisadı ve finansı yeniden düşünme üzerine yazılan makaleler de derginin kapsamı içinde bulunmaktadır. Dergide yukarıda sayılan alanlarla ilgili olan kitapların değerlendirme yazıları da yayınlanmaktadır.

‘Maruf İktisat İslam İktisadı Araştırmaları Dergisi’ Türkçe, İngilizce ve Arapça makaleler yayınlayan uluslararası hakemli akademik bir dergidir.

Yılda iki kez (Haziran, Aralık) yayımlanır.

Maruf İktisat Dergisi, Maruf Vakfı yayınıdır.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir