Faydalı Linkler

Bu sayfa hiçbir şekilde ayrıntılı bir liste değildir, Katılım Finans sektörü her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Bu sayfa sadece medya ve webdeki taramalardan, tarafsız bir şekilde oluşturulmuştur. Kuruluşlar ilk hedef pazarları altında listelenmiştir.
Bu çalışmanın tüm hakkı saklıdır.
İletişim ve öneriler için: info@katilimanaliz.com

Kamu Kurumları
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığıhttps://www.hmb.gov.tr/
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi (CBFO)https://www.cbfo.gov.tr/
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)https://www.bddk.org.tr/
Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)https://www.borsaistanbul.com/tr/
T.C. Merkez Bankası (TCMB)http://www.tcmb.gov.tr/
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)http://www.spk.gov.tr/
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK)https://www.seddk.gov.tr/
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)https://kgk.gov.tr/Home/
Helal Akreditasyon Kurumu (HAK)https://www.hak.gov.tr/
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)https://www.tmsf.org.tr/
Diyanet İşleri Başkanlığıhttps://www.diyanet.gov.tr/tr-TR
Meslek Birlikleri
Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB)http://www.tkbb.org.tr/
Türkiye Bankalar Birliği (TBB)https://www.tbb.org.tr/tr
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB)https://www.tsb.org.tr/tr
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)https://www.tspb.org.tr/tr/
Finansal Kurumlar Birliği (FKB)https://www.fkb.org.tr/
Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEP)https://todeb.org.tr/
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)http://www.tobb.org.tr/
Katılım Bankaları
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.https://www.albaraka.com.tr/tr
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.https://emlakkatilim.com.tr/
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.https://www.kuveytturk.com.tr/
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.https://www.turkiyefinans.com.tr
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.https://www.vakifkatilim.com.tr/tr
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.https://www.ziraatkatilim.com.tr/
KT Bank AGhttps://www.kt-bank.de/tr/
Kalkınma ve Yatırım Bankaları
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.https://www.aktifbank.com.tr/tr
Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.https://goldenglobalbank.com.tr/tr
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.https://kalkinma.com.tr/
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank)https://www.eximbank.gov.tr/
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)https://www.tskb.com.tr/
Katılım Esaslı Sigorta – Emeklilik – Reasürans Şirketleri
Bereket Katılım Sigorta A.Ş.https://www.bereket.com.tr/
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.https://www.bereket.com.tr/
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.https://www.katilimemeklilik.com.tr/
Neova Katılım Sigorta A.Ş.https://www.neova.com.tr/
Türk Katılım Reasürans A.Ş.https://www.turkkatilimreasurans.com.tr
Türkiye Sigorta A.Ş.https://www.turkiyesigorta.com.tr/
Türkiye Hayat Ve Emeklilik A.Ş.https://www.turkiyesigorta.com.tr/
Katılım Esaslı Portföy Yönetim Şirketleri
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.https://albarakaportfoy.com.tr/
Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.https://www.kizilayportfoy.com.tr/
KT Portföy Yönetimi A.Ş.https://www.ktportfoy.com.tr/
MaQasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.https://maqasid.com.tr/tr/
Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.https://www.qinvestportfoy.com/
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.https://www.ziraatportfoy.com.tr/
Dergiler
Katılım Finans Dergisihttps://www.katilimfinans.com.tr/
KTO Karatay Üniversitesi – Onda 9 Dergisihttps://ondadokuz.com.tr/
İGİAD – İş Ahlakı Dergisihttp://isahlakidergisi.com/
İLKE – Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE)https://www.tujise.org/
Journal of Islamic Economics and Finance (JIEF)https://dergipark.org.tr/tr/pub/jief
International Journal of Islamic Economics and Finance Studies (IJISEF)https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijisef
Maruf İktisat Dergisihttps://marufiktisat.com/
Karatay İslam İktisadı ve Finans Dergisihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/karjief
Enstitü – Üniversite Araştırma Merkezleri
Marmara Üniversitesi – İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü (MÜİSEF)https://muisef.marmara.edu.tr/
Sakarya Üniversitesi – İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM)https://isefam.sakarya.edu.tr/
İstanbul Üniversitesi – İslam İktisadı ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSİFAM)https://islamiktisadi.istanbul.edu.tr/tr
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi – Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezihttps://www.izu.edu.tr/isefam/ana-sayfa
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULIFAM)https://ulifam.asbu.edu.tr/
Afyon Kocatepe Üniversitesi – İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKİFAM)https://akifam.aku.edu.tr/
Hitit Üniversitesi – İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİSEFAM)http://hisefam.hitit.edu.tr/
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi – Ekonomik ve Finansal Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi (EFSAM)https://www.29mayis.edu.tr/tr/efsam
İstanbul Ticaret Üniversitesi – İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezihttps://ticaret.edu.tr/islam-ekonomisi
-ve-ekonomik-sistemler-uygulama-
ve-arastirma-merkezi/
Ardahan Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezihttps://www.ardahan.edu.tr/birim.aspx?id=1002623
Yayınevleri
TKBB Yayınlarıhttps://tkbb.org.tr/sayfa/yayinlar/
tkbb-yayinlari?page=23
İktisat Yayınlarıhttps://www.iktisatyayinlari.com/
Albaraka Yayınlarıhttps://albarakakultur.com/yayincilik
Özel Çalışmalar
İslam İktisadı Bibliyografyasıhttps://biblio.ikam.org.tr/
İslam İktisat Tarihi Projesihttps://ikt.ikam.org.tr/
Sorularla Katılım Bankacılığıhttp://www.katilimbankaciligi.com/
Medya – Haber
İslam İktisadı.nethttps://islamiktisadi.net/
Katılım FinTekhttps://www.katilimfintek.com/
Katılım Bültenihttps://www.katilimbulteni.com/
Katılım Gündemihttps://katilimgundemi.com/
Bağımsız Araştırma Merkezleri
İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM)https://ikam.org.tr/
TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)http://www.isam.org.tr/
Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM)http://www.adam.org.tr/
Uluslararası Kuruluşlar
İslam Kalkınma Bankası (IsDB)https://www.isdb.org/
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)http://aaoifi.com/?lang=en
Islamic Financial Services Board (IFSB)https://www.ifsb.org/
İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC)https://www.oic-oci.org/
İslami Bankalar ve Finansal Kurumları Genel Konseyi (CIBAFI)https://www.cibafi.org/
İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK-COMCEC)https://www.comcec.org/
Uluslararası İslami Likidite Yönetimi Kuruluşu (IILM)https://iilm.com/
İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC)https://www.sesric.org/
International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF)https://inceif.org/
International Shari’ah Research Academy (ISRA)https://www.isra.my/
Sivil Toplum Kuruluşları
Katılım Sigortacılığı Derneği (KATSİDER)http://www.katilimsigortaciligi.org
İslam İktisadı Araştırmaları Derneği (İKTİSAD)https://www.iktisad.org.tr/
İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama Derneği (İKSAR)https://iksar.org.tr/
Maruf Vakfıhttps://www.marufvakfi.org/
İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR)https://www.isar.org.tr/tr
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD)https://igiad.org.tr/
Sermaye Piyasaları Sektörü
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)https://www.mkk.com.tr/
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.https://www.takasbank.com.tr/tr
Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB)https://www.turib.com.tr/
Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM)https://www.ytm.gov.tr/
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)https://www.kap.org.tr/tr/
Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.https://www.korfezgyo.com.tr/
Sigortacılık ve Emeklilik Sektörü
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)https://www.sbm.org.tr/
Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM)https://www.egm.org.tr/
Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)https://www.segem.org.tr/
Sigorta Tahkim Komisyonuhttp://www.sigortatahkim.org/
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)https://www.dask.gov.tr/
Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. (TARSİM)https://www.tarsim.gov.tr/
Güvence Hesabıhttps://www.guvencehesabi.org.tr/
Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu (TMTB)https://www.tmtb.org.tr/
Fintech Sektörü
T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisihttps://cbddo.gov.tr/
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) https://bkm.com.tr/
Lonca Girişimcilik Merkezihttps://www.loncagirisim.com/
Albaraka Garaj Startup Hızlandırma Merkezihttps://www.albarakagaraj.com/
Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş.https://architecht.com/
Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Tic. A.Ş.https://albarakatech.com/tr.html
FinTech İstanbulhttps://fintechistanbul.org/
Blockchain Türkiye Platformu (BCTR)https://bctr.org/
Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sektörü
Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.https://www.birevim.com/
Emin Evim Tasarruf Finansman A.Ş.https://www.eminevim.com/
Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş.https://www.fuzulev.com/
İmece Tasarruf Finansman A.Ş.https://www.imecetasarruf.com/
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.https://www.katilimevim.com.tr/
Sinpaş Tasarruf Finansman A.Ş.https://www.sinpasyts.com/
Varlık Kiralama Şirketleri
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.https://aktifvks.com.tr/
Bereket Varlık Kiralama A.Ş.https://www.bereketvarlik.com/
Değer Varlık Kiralama A.Ş.https://degervarlik.com/
Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.https://emlakkatilimvks.com.tr/
Emlak Varlık Kiralama A.Ş.https://emlakvks.com.tr/
Halk Varlık Kiralama A.Ş.https://www.halkvarlikkiralama.com.tr/
Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.http://kalkinmavks.com.tr/
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.https://www.ktksvks.com.tr/
Nurol Varlık Kiralama A.Ş.https://www.nurolvarlikkiralama.com.tr/
TFKB Varlık Kiralama A.Ş.https://www.tfkbvarlikkiralama.com.tr/
TF Varlık Kiralama A.Ş.https://www.tfvarlikkiralama.com.tr/
Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.https://www.vakifvarlikkiralama.com.tr/tr
Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.https://www.yatirimvks.com.tr/
Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.https://www.ziraatkatilimvks.com.tr/
ZKB Varlık Kiralama A.Ş.https://www.zkbvks.com.tr/

  • Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır.
  • www.katilimanaliz.com, sayfalarda yer alan harici linklerin sorumluluğunu almaz.
  • Bu sitelerdeki bilgilerden kaynaklı hataların hiçbirinden sorumlu değildir.