Biyografi

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aslan kimdir?


2009 yılında Marmara Üniversitesi, Aktüerya bölümünden mezun oldu.

2011 yılında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2012 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi bölümünde “Alternatif bir yatırım ve finansman aracı olarak sukuk: Yapısı işleyişi ve Türkiye piyasası için öneriler” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe-Finansman (İngilizce) ABD’da doktoraya başlayan Aslan, doktora tez çalışmaları için Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi’nde bir yıl ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu.

2021 yılında “Factors affecting the development of takaful (Islamic insurance) system in Turkey: A mixed method study” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.

2014 yılından 2021 yılına kadar Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM)’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

2021 yılı itibariyle Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İslam İktisadı ve Finansı Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaya başlayan Aslan, aynı bölümde Ana Bilim Dalı ve Bölüm Başkanı olarak görev almaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aslan, ayrıca Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) Müdürü olarak görev almaktadır. Aynı zamanda misafir öğretim üyesi olarak Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü’nde (MÜİSEF) dersler vermektedir.

Araştırma Alanları: İslami Finans, İslami Sigortacılık, İslami Bankacılık, İslami Sermaye Piyasaları

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aslan, 2021 yılında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (SEDDK) Katılım Sigortacılığı Uzmanı-Araştırmacı olarak görev almıştır.

Çok sayıda kitap bölümü, makale ve bildirisi bulunan Aslan’ın başlıca eserleri şunlardır;

Tekâfül: Teori ve Uygulama – Kitap Bölümü Adı: Tekâfül Piyasasının Güncel Sorunları: Türkiye İçin Bir Değerlendirme

Banka Dışı İslami Finansal Kuruluşlar – Kitap Bölümü Adı: Tekâfülden Teysîre: Türkiye’de Katılım Sigortacılığı

Faizsiz Finans: Alternatif Finansman Yöntemleri – Kitap Bölümü Adı: Türkiye’de İslami Finans Okuryazarlığının Mevcut Durumu: Karşılaştırmalı Analiz ve Politika Önerileri

The Impact of the COVID-19 Pandemic on Islamic Health Insurance Market Returns: Empirical Evidence from Saudi Arabia – Makale

Türkiye’de Tekafül İslami Sigorta Uygulamaları: Problemler ve Çözüm Önerileri – Makale

Can Turkey Implement Malaysian Takaful Know-How into Turkish Market? A Qualitative Inquiry – Makale

Takaful Market in Turkey: A Promising Sector in Islamic Finance Industry – Bildiri

Konvansiyonel ve İslami Sigortacılık: Türkiye için Karşılaştırmalı Bir Finansal Oran Analizi – Bildiri

Takaful (Islami Insurance) and its Publication History: A Bibliometric Analysis – Bildiri

Türkiye’de Tekafül (İslami Sigorta) Uygulamaları: Problemler ve Çözüm Önerileri – Bildiri

İslami Sigortacılık Tekafül Yöneticilerin Perspektifinden Türkiye Uygulaması – BildiriBir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir