Katılım Finans Kuruluşları

Uluslararası İslami Likidite Yönetimi Kuruluşu (IILM) nedir?


Uluslararası İslami Likidite Yönetimi Kuruluşu (IILM), etkili sınır ötesi İslami Likidite Yönetimini kolaylaştırmak amacıyla Şer’i uyumlu finansal araçlar oluşturmak ve ihraç etmek amacıyla merkez bankaları ve çok taraflı bir kuruluş tarafından kurulan uluslararası bir kuruluştur.

25 Ekim 2010’da kurulan IILM, İslami finans hizmetler sunan kurumlar için daha likit Şer’i uyumlu finansal araçlar yaratarak sınır ötesi yatırım akışlarını, uluslararası bağlantıları ve finansal istikrarı geliştirmeyi amaçlıyor.

IILM’nin ana işi, 1 günden 364 güne kadar birden fazla vadeye sahip, kısa vadeli, yüksek dereceli Sukuk ihraç etmektir. IILM, herhangi bir ihraççının aksine faaliyetlerini finanse etmek için nakit toplamak amacıyla Sukuk ihraç etmez, ancak etkili sınır ötesi İslami likidite yönetimini kolaylaştırmak için piyasaya şeriata uygun finans araçları sağlama görevini yerine getirmek için sukuk ihraç eder. IILM ihraç programı, 364 güne kadar kısa vadeli para piyasası araçları ihraç eden tek İslami Varlığa Dayalı Sukuk programıdır.

Merkezi Kuala Lumpur, Malezya’da bulunan IILM, Endonezya, Kuveyt, Malezya, Mauritius, Nijerya, Katar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri merkez bankalarının yanı sıra Özel Sektörü Geliştirme İslam Kurumu’ndan (ICD) oluşan çok çeşitli üyeliğe sahiptir. IILM, ortak, sınır ötesi bir soruna yönelik benzersiz, işbirliğine dayalı, sınır ötesi bir çözümün yolunu açıyor.

IILM, bir likidite krizi durumunda İslami bankaları destekleyecek ve potansiyel olarak İslami finans hizmetlere yüksek dereceli likidite araçlarına erişim seçenekleri sunacak şekilde tasarlandı.

IILM’nin kurulmasının ardından Yönetim Kurulu (Büyük Britanya), IILM’nin Malezya’da ev sahipliği yapması ve merkezinin Kuala Lumpur’da olması konusunda anlaşmaya vardı. Malezya, iş odaklı sağlam bir düzenleyici rejim ve yasal çerçeve ile kapsamlı bir İslami finans sistemine sahip, dünyanın önde gelen İslami finans merkezlerinden biri olması nedeniyle en uygun seçim oldu.

Uluslararası bir kuruluş olarak IILM, Malezya Parlamentosu’nun 24 Ocak 2011’de yürürlüğe koyduğu 2011 IILM Yasası’nda tanınan bir dizi ayrıcalık ve dokunulmazlıktan yararlanmaktadır. Bu ayrıcalık ve muafiyetler arasında, diğerlerinin yanı sıra, IILM’ye sermaye kazancı vergisi de dahil olmak üzere harç ve vergilerden muafiyet de yer almaktadır.

IILM, Malezya Dışişleri Bakanlığı’nın Diplomatik Misyonlar ve Uluslararası Kuruluşlar kitabında listelenmiştir ve 25 Ekim 2010’da kabul edilen Anlaşma Maddelerine tabidir.

IILM’NİN TEMEL HEDEFLERİ ŞUNLARDIR:

– İslami finans hizmetleri (IIFS) sunan kurumların değişen likidite ihtiyaçlarına uyacak çeşitli Şer’i uyumlu araçları ticari şartlarda kullanıma sunarak, İslami finans hizmetleri (IIFS) sunan Kurumlar arasında sınır ötesi likidite yönetimini kolaylaştırmak,

– Ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde sağlam likidite yönetimi altyapısı oluşturmak için bölgesel ve uluslararası işbirliğini teşvik etmek,

– Yönetim Kurulunun önerebileceği ve Genel Kurul tarafından kabul edilebilecek diğer hedefler.


IILM Sukuk’un piyasada benzersiz olan birçok önemli özelliği vardır:
  1. Bir yıla kadar vadelerle ihraç edilen, ticarete konu olan, Şer’i uyumlu ABD Doları cinsinden kısa vadeli mali araçlar,
  2. Devlet varlıklarıyla desteklenen para piyasası araçları,
  3. Birden fazla yargı yetkisine sahip, bir ana satıcı ağı aracılığıyla küresel olarak dağıtılır ve ticareti yapılabilir,
  4. Finansal istikrarı ve İslami finans piyasalarının verimli işleyişini geliştirmek amacıyla çeşitli merkez bankaları ve çok taraflı bir kalkınma kuruluşu arasında benzersiz bir işbirliğini temsil ettikleri için güçlü bir küresel desteğe sahiptir.

IILM üyeliği, merkez bankalarına, para otoritelerine, mali düzenleyici otoritelere veya hükümet bakanlıklarına veya finans veya ticaret ve ticaret üzerinde düzenleyici gözetimi olan kurumlara ve çok taraflı kuruluşlara açıktır.Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir