AkademiKitap ve Dergiler

Kocatepe İslami İlimler Dergisi “Katılım Finans Özel Sayı” makale çağrısı


Kocatepe İslami İlimler Dergisi – Journal of Kocatepe Islamic Science – Katılım Finans Özel Sayısı için makale çağrısına başvurular başladı.

Kocatepe İslami İlimler Dergisi, 15 Aralık 2023’teki 7/2 sayısının ardından 30 Aralık 2024 tarihinde “İslami Finans” özel sayısı yayımlayacak. 

“İslami Finans” özel sayısına makale gönderim tarihleri 1 Temmuz 2024 – 1 Eylül 2024 arasıdır.

Özel Sayı Konuları:

  • İslami Finans
  • İslam İktisadı Araştırmaları
  • Faizsiz Sistem Modelleri
  • İslami Sigortacılık
  • İslami Borçlar ve Alışveriş Hukuku
  • Farklı Ülkelerdeki İslami Finans Uygulamaları
  • İslami Sermaye Piyasaları
  • İslami Sosyal Finans
  • Fıkhi Yönetişim


Özel Sayı Yayım Tarihi: 30 Aralık 2024

Makale Son Teslim Tarihi: 1 Eylül 2024

Başvuru için tıklayınız
Kocatepe İslami İlimler Dergisi Hakkında

Kocatepe İslami İlimler Dergisi, Sosyal ve Beşeri Bilimler/İlahiyat alanına dair araştırma makaleleri yayımlamak suretiyle kamuoyu ile paylaşmayı ve bahsi geçen alanların bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Kocatepe İslami İlimler Dergisi, Sosyal ve Beşeri Bilimler/İlahiyat alanına dair orijinal araştırma makalelerini yayımlamak üzere kabul eder.

Derginin kapsamına Temel İslam Bilimleri’nden Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Belagatı-Edebiyatı, Kıraat alanları; Felsefe ve Din Bilimleri’nden İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Mantık alanları; İslam Tarihi ve Sanatları’ndan İslam Tarihi, Türk İslam Sanatları , Türk İslam Edebiyatı, Türk Din Musikisi alanları ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi alanından çalışmalar girmektedir.

Türkçe’nin yanı sıra Arapça ve İngilizce hazırlanmış bilimsel çalışmalar da yayımlanabilir.

Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Bir sayıda aynı yazara ait en fazla bir çalışma yayımlanabilmektedir.

Yazarın veya yazarlardan en az birisinin doktora derecesine sahip olması gerekir. Tezden üretilen makalelerde öğrenci ilk yazar, danışman ikinci yazar olmalıdır.

Haziran ve Aralık ayında yayımlanan dergiye makale kabul tarihleri Haziran sayısı için 1 Ocak – 1 Mart; Aralık sayısı için ise 1 Temmuz – 1 Eylül arasıdır. Bu tarihlerden sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir. Dergiye yeterli sayıda makale ulaşması halinde bu tarihlerden önce makale kabulü durdurulabilir.Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir