Biyografi

Prof. Dr. Abdullah Durmuş kimdir?


Prof. Dr. Abdullah Durmuş; ilk ve orta öğrenimini Konya’da, lisans öğrenimini ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı.

Aynı üniversitenin İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. Doktorasını ise yine Marmara Üniversitesi’nde “Fıkhî açıdan günümüz para mübadelesi işlemleri” konusunda gerçekleştirdi.

2009 yılında Kuveyt’te İslam İktisadı Araştırmaları Enstitüsü’nde (Ma’hed ed-Dirâsât el-İktisâdiyye el-İslâmiyye) İslami Finans Standartları, Faizsiz Yatırım Araç ve Yöntemleri konularında çeşitli sertifikalar aldı.

2014-2023 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır.

2023 Mart ayı itibariyle Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü’ne (MÜİSEF) öğretim üyesi olarak geçmiştir. Aynı zamanda MÜİSEF İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı Başkanı olarak görev almaktadır.

Prof. Dr. Abdullah Durmuş ayrıca Kuveyt Türk Katılım Bankası, Neova Katılım Sigorta, Kuveyt Türk Portföy Yönetimi şirketlerinin Danışma Komitesi’nde yer almaktadır.

Çalışmaları, İslam iktisadı ve finansı ile İslam muamelat hukukunun çeşitli meseleleri üzerinde yoğunlaşmıştır.

Fıkhî Açıdan Günümüz Para Mübadelesi İşlemleri (İsam Yayınları, İstanbul, 2009), İlk Dönem Hanefî Usulcülerinden Debûsî’ye Göre Naslar Dışındaki Şer’î Deliller (İstanbul 2009), İslam Hukuku Açısından Yatırım Fonları (İstanbul 2016) başlıca telif eserleridir.

Durmuş; Serahsî’nin, el-Mebsût ve el-Adevi’nin, Muhtasar Fethu’l-Bârî li İbn Hacer el-Askalânî adlı klasik eserlerin çeviri heyetinde bulunarak bu kitapların çeşitli bölümlerini Arapçadan Türkçe’ye kazandırmıştır.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir