Salı, Ekim 3

Katılım Finans Kütüphanesi

Türkiye Bankalar Birliği GRI Standartları ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

Türkiye Bankalar Birliği GRI Standartları ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

Ekonomi ve Finans, Rapor ve Çalışmalar
Türkiye Bankalar Birliği, sürdürülebilirlik performansını ve bu doğrultudaki hedeflerini kapsayan ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) tarafından yayımlanan GRI Standartları’yla uyumlu olarak hazırlanan Rapor, Birliğin 2022 yılına ait ekonomik, çevresel ve sosyal performansını paydaşlarının bilgisine sunuyor. Çalışma ortamındaki enerji verimliliğinden atık yönetimine, çalışan haklarından şeffaflığa kadar birçok alanda takip ve analizleri içeren raporun her yıl yayımlanması planlanıyor. Sürdürülebilir kalkınmanın başarıya ulaşması için finans ve bankacılık sektörünün kritik öneme sahip olduğu bilinciyle çalışmalarına devam eden Türkiye Bankalar Birliği, sürdürülebilirlik ve finansın kesiştiği konularda üyeleri ile tüm paydaşları için rehberle...
SEDDK’den Sigorta Tahkim Yönetmeliği’nde revizyon

SEDDK’den Sigorta Tahkim Yönetmeliği’nde revizyon

Mevzuat, Sigorta ve BES
SEDDK, son yıllarda hızla artan dosya yoğunluğu nedeniyle itiraz hakemlerinin sayısının artırılması için itiraz hakemi olarak görev yapacakların sigorta hakemleri arasından seçilmesine karar verdi. Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı 27 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında artan maliyetlerin etkin yönetimini sağlamayı teminen Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), devreye aldığı "Trafik Sigortası Yol Haritası" kapsamında Sigorta Tahkim Yönetmeliği'nde de revizyona gitti. Bu kapsamda, SEDDK'nin "Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla faaliyette bulunan Sigorta Tahkim Komisyonu, alte...
İslam Hukuku ve Finansı: Din, Risk ve Kazanç

İslam Hukuku ve Finansı: Din, Risk ve Kazanç

Kitap ve Dergiler
Albaraka Yayınları'ndan çıkan "İslam Hukuku ve Finansı: Din, Risk ve Kazanç" kitabı, İslami finansı yeniden yorumlayarak İslami hukuk ile finansal teori ve pratikleri gün yüzüne çıkarıyor.  Eser Hakkında İslam dünyasının hatırı sayılır bir bölümü 19. yüzyılda Batılı güçlerin kontrolüne girdiğinde bu coğrafyalardaki finans uygulamaları da Avrupa’nın sömürgeci imparatorluklarının etkisi altında kaldı. Bu dönemde birçok ülke, Batı’da üretilen bankacılık sistemleri ve iş modellerini benimsedi; akabinde de ticaretteki İslami uygulamalar birer birer terk edildi. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde Müslüman ülkeler bağımsızlıklarını tekrar kazanmak için önemli adımlar attı ve İslami finansın modern dönemi de bu şekilde başlamış oldu. Batı kontrolünün azalmasıyla birlikte Müslüm...
Katılım Finans Kanunu Teklifi Tam Metni

Katılım Finans Kanunu Teklifi Tam Metni

Mevzuat, Sektörel
Katılım Finans Kanunu Teklifi'nde katılım finans kapsamında yer alan kurum, kuruluş ve faaliyetlerin katılım finans esaslarına uyumunu sağlamak üzere kanunda çeşitli yönetişim mekanizmaları tanımlandı. GENEL GEREKÇE Katılım finans, katılım finans esaslarına göre faaliyet gösteren tüm sektörleri ve bu sektörler tarafından sunulan ürün, hizmet ve faaliyetleri kapsayan çatı bir kavramdır. Dolayısıyla, katılım finans sadece katılım esaslı bankacılık faaliyetlerini değil, katılan esaslı sermaye piyasaları, sigortacılık ve sosyal finans alanlarını da kapsamaktadır. Bu Kanun Teklifi, a) katılım fînans esaslarına uyum, b) bütüncül yaklaşım ve c) reel sektör odaklılık olmak üzere üç temel sacayağı üzerine oturan bir içeriğe ve genel yaklaşıma sahiptir. Katılım Finans Esaslarına Uyum: ...
Katılım Finans Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu

Katılım Finans Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu

Mevzuat, Sektörel
AK Parti tarafından hazırlanan katılım finans sektörüne ilişkin kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin yasalaşması ile Türkiye Katılım Finans Kuruluşları Birliği kurulması hedefleniyor. Katılım Finans Kuruluşları Birliği'nin kurulmasını öngören 26 maddelik yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle, katılım finans sistemi kurumsal bir yapıya kavuşturularak sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi, finansal istikrara katkı sunulması, katılım finans faaliyetinde bulunan kuruluşların faaliyetlerinin ve sundukları hizmetlerin katılım finans esas ve standartlarına uyumunun temin edilmesi ve katılım finans sisteminden hizmet alanların hak ve menfaatlerinin korunması amaçlanıyor. Türkiye Katılım Finans Kuruluşları Birliği, katılım finans kuruluşları ile yurt ...
BES birikimi ile finansman kullanımına imkan sağlayan yönetmelik çıktı

BES birikimi ile finansman kullanımına imkan sağlayan yönetmelik çıktı

Mevzuat, Sigorta ve BES
BES’te birikimi bulunan katılımcılar, bankalardan kullanacakları finansmanlar için ilgili BES sözleşmesinden kaynaklı alacaklarını kredi finansman sınırlı olmak üzere bankaya devredebilecek ve ihtiyaçları olan finansmana daha rahat erişim sağlayabilecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 22 Ocak 2022'de 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yer alan katılımcıların bireysel emeklilik sözleşmelerinden kaynaklı devlet katkısı hariç alacağının tamamını veya bir kısmını alacağın devri sözleşmesi yoluyla devredebilmesine im...
Sözleşmeli tarım ürünlerine tarım sigortası zorunluluğu geliyor

Sözleşmeli tarım ürünlerine tarım sigortası zorunluluğu geliyor

Mevzuat, Sigorta ve BES
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), sözleşmeli tarım ürünlerine ve üretim varlıklarına tarım sigortasının zorunlu olacağı bildirdi. TARSİM, tarım ve orman alanlarında önemli düzenlemeleri kapsayan kanun değişikliği teklifinin yasalaşmasıyla birlikte tarımsal üretim sözleşmesine tabi ürünlere veya üretim varlıklarına sigorta yaptırılmasının zorunlu hale geldiğini açıkladı TARSİM'den yapılan açıklamada, tarım ve orman alanlarında önemli düzenlemeleri kapsayan kanun değişikliği teklifinin yasalaşmasına ilişkin değerlendirmeler yer aldı. Buna göre, tarım sektörüyle ilgili politikaların tespit edilmesi, planlanması ve koordinasyonuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak uygulanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak. Tarımsal üretimin planlanması, gıda güve...
“Müslümanın Para Yönetimi” çıktı!

“Müslümanın Para Yönetimi” çıktı!

Kitap ve Dergiler
Melih Turan’ın kaleme aldığı "Müslümanın Para Yönetimi" isimli kitap İktisat Yayınları’ndan çıktı! Eser Hakkında Finansal hizmetlerin çeşitlenmesiyle birlikte finansal okuryazarlık  önem kazanmaya başlamıştır. Günümüzdeki finansal araçlar hem çoğalmış hem de karmaşıklaşmıştır. Bu araçları öğrenmek ve kullanmak hem zaman hem de bilgi açısından emek istemektedir. Bu duruma İslamî finans açısından bakıldığında ise farklı unsurlar ortaya çıkmaktadır. Bu kitap, bir Müslümanın kazancından harcamasına, yatırımından genel para yönetimine kadar olan süreci İslamî finans bağlamında gözden geçirmektedir. İslamî finans okuryazarlığa katkı sağlamak amacıyla kaleme alınan bu çalışmada bir Müslüman İslam'ın ilkeleri ve esasları ışığında günümüz yönetimine uçtan uca ışık tutmaya çalışılm...
BDDK’dan, depremlerden etkilenen vatandaşlar için önlem kararı

BDDK’dan, depremlerden etkilenen vatandaşlar için önlem kararı

Ekonomi ve Finans, Mevzuat
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), depremden etkilenen vatandaşlar için mevcut ve yeni kredilerde 6 Şubat'tan itibaren 6 ay boyunca vade ve taksit kolaylığı imkanı tanındı. BDDK, deprem felaketi nedeniyle "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik", "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" ve "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik" kapsamında alınan kurul kararlarını açıkladı. Kararlar kapsamında, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde yerleşik kişilere yönelik, 6 Şubat'tan itibaren 6 ay süre ile kredi vadeleri ve taksitlendirme süreleri için kolaylık sağlandı. Buna göre, söz konusu illerde yerleşik kişilere...
Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nden deprem bölgesi için prensip karar

Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nden deprem bölgesi için prensip karar

Mevzuat, Sektörel
Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), depremden etkilenen banka müşterilerine yönelik tavsiye niteliğinde prensip kararları aldı. TKBB'den yapılan açıklamaya göre, Birlik Yönetim Kurulunca depremde yaşanan sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve ihtiyaç duyulacak desteğin sağlanması amacıyla yapılabilecekler görüşüldü. Görüşmede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan istişarelerde, bankaların önlemleri ve çalışmalar değerlendirildi. Bu kapsamda tavsiye niteliğinde bazı prensip kararları alındı. Buna göre, depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin, talepleri halinde, bankalara olan vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vade...
HAK’tan ithalatçı firmalara helal belgeli ürünler için “tarih” uyarısı

HAK’tan ithalatçı firmalara helal belgeli ürünler için “tarih” uyarısı

Ekonomi ve Finans, Mevzuat
Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), helal belgesi düzenleyen kurumların akreditasyonunu mecburi hale getiren kanunun 4 Haziran'da yürürlüğe gireceğini belirterek ithalatçı firmaları uyardı. HAK'tan edindiği bilgiye göre, Resmi Gazete'nin 4 Haziran 2022 tarihli sayısında yayımlanan kanun değişikliği sonucu, ithal edilenler de dahil iç piyasaya arz edilecek ürün ve hizmetlere yönelik helal belgesi düzenleyen tüm kuruluşların bir yıllık geçiş sürecinin ardından Kurum tarafından akredite edilmesi zorunluluk haline getirildi. Tüketicilerin erişimine sunulacak ürün ve hizmetlerin "helal" olarak belgelendirilmesi gönüllülük esasına dayalı şekilde devam edecek ancak kanunla bu belgeleri verecek kuruluşların, uluslararası standartlar seviyesinde faaliyet gösterdiklerinin doğrulanması için HAK t...
Bakan Nebati: Çözüm İslami finans kurumları kanununda

Bakan Nebati: Çözüm İslami finans kurumları kanununda

Ekonomi ve Finans, Mevzuat
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “İslami finans kurumları kanununun bir an önce geçmesi lazım. Türkiye Müslüman bir ülke” dedi. Müslüman halkın parasını faize yatırmak istemediği için dolar ve altına yöneldiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, faizsiz finans kurumlarının oluşturulmasının gerekliliğini belirtti. "Çözüm faizsiz yatırım araçları oluşturmak" Bloomberg'in haberine göre, AK Parti milletvekillerine sunum yapan Nebati’nin ilgili açıklamaları şu şekilde: “Dövizden kurtulmanın tek yolu vardır. Dövizden gelir elde etmenin artık gerçekleşmeyeceğine ilişkin inancın artması ve bunu yaparken de alternatif alanların oluşturulması. İslami finans kurumları kanununun bir an önce geçmes...
Katılım Finans Dergisi’nin 33. sayısı çıktı

Katılım Finans Dergisi’nin 33. sayısı çıktı

Akademi ve Yaşam, Kitap ve Dergiler
TKBB’nin kurumsal iletişim yayını olan ve iki ayda bir yayımlanan “Katılım Finans Dergisi”nin yeni sayısı çıktı. Katılım Finans Dergisi'nin 33. sayısının kapak konusunda, tarım sektöründeki gelişmelere, sektörün finansman modellerine ve katılım finansın rolüne yer verildi. Bu sayıda, “Kırsal Kalkınmada Tarıma Dayalı Üretim ve Katılım Finansın Rolü” başlıklı bir incelemenin ardından Türkiye’de faaliyet gösteren TKBB üyesi katılım bankalarının ilgili yöneticilerinin konu üzerine görüşleri sunuldu. TKBB Danışma Kurulu'ndan bir üyenin her sayıda yer aldığı derginin bu sayısında TKBB Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaman "Tarım ve Ziraî Finansman Yöntemi Olarak SELEM" başlığıyla yer aldı. Ayrıca bu sayıda Erişler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Eriş,...
İslami Finansın Küresel Önderleri – Sektördeki Dönüm Noktaları ve Yansımaları

İslami Finansın Küresel Önderleri – Sektördeki Dönüm Noktaları ve Yansımaları

Katılım Finans Tarihi, Kitap ve Dergiler
Kitap, İslami finans sektörünün kırk yılı aşan gelişimini, sektörün temellerini atarak yön veren önderlerin tecrübeleri aracılığıyla aktarıyor. İslami finans, özellikle 2007-2008 yıllarında yaşanan küresel finans krizinden sonra, ekonomik kırılganlıklara karşı gösterdiği dirençle ve yüzde 20’lere ulaşan yıllık büyüme oranlarıyla alternatif bir finansal sistem olarak ön plana çıkmıştır. Bu sayede, sadece İslam dünyasında değil Batılı ülkelerde de dikkat çeken bir finansal sistem olarak üzerinde durulmaya başlanmıştı. İslami Finansın Küresel Önderleri, 1970’lerin başlarında İslami bankalar öncülüğünde ortaya çıkan modern İslami finans sektörünün kırk yılı aşan gelişimini, sektörün temellerini atarak ona yön veren önderlerin tecrübeleri aracılığıyla aktarıyor. Sektörün; akademi, siyase...
İKAM Araştırma Raporları’nın 28’incisi yayımlandı

İKAM Araştırma Raporları’nın 28’incisi yayımlandı

Akademi ve Yaşam, Rapor ve Çalışmalar
İKAM Araştırma Raporları’nın 28’incisi, Ülke Raporları Serisi’nin ise 13’üncüsü olan “Islamic Finance in Central Asia and Russia” başlıklı rapor yayımlandı. Rapor, Dr.Ruslan Nagayev ve Rashed Jahangir tarafından hazırlandı. Raporun özet bölümünde aşağıdaki ifadelere yer verildi; Bu rapor, Orta Asya ülkeleri (Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan) ve Rusya Federasyonu’ndaki İslami finans durumunu analiz etmek için kaleme alınmıştır. Bu ülkeler yaklaşık 90 milyon Müslüman’a ev sahipliği yaptığı için İslami finans için muazzam bir potansiyeli bünyesinde taşımaktadır. Kazakistan ve Kırgızistan, yirmi yılı aşkın bir süre önce kendi yetki alanlarında İslami finans kurumlarını resmî olarak tanıyarak ve uygulayarak bu alanda öncü olurken, Rusya’da durum farklı...
Çerçeve Dergisinin son sayısında, CBFO tarafından hazırlanan “Katılım Finans” konulu yazıya yer verildi

Çerçeve Dergisinin son sayısında, CBFO tarafından hazırlanan “Katılım Finans” konulu yazıya yer verildi

Akademi ve Yaşam, Kitap ve Dergiler
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından yayımlanan “Çerçeve” dergisi son sayısında, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi (CBFO) tarafından hazırlanan "Katılım Finans Strateji Belgesi ve Reel Sektörün Finansmanında Yeni Açılımlar" başlıklı yazıya yer verildi. Türkiye ve dünyadaki iktisadi konulara üretime dayalı ve insan odaklı bir perspektif çizmek gayesiyle, 1993 yılından bu yana Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından yayınlanan Çerçeve Dergisi’nin 104’ücü sayısında, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi (CBFO) de Türkiye’nin katılım finans stratejisi üzerine hazırladığı yazısı ile yer aldı. Katılım Finansın Türkiye’deki gelişim süreci ve geçtiğimiz ay yayınlanan “Katılım Finans Strateji Belgesi”nin temel prensiplerini içeren yazı, Türkiye’nin katılım finans alanın...
“Sadece katılım finansa ilişkin müstakil bir kanunumuz olacak”

“Sadece katılım finansa ilişkin müstakil bir kanunumuz olacak”

Ekonomi ve Finans, Mevzuat
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Sadece katılım finansa ilişkin müstakil bir kanunumuz olacak. Böylelikle sektörün ihtiyaçlarına dönük güçlü bir hukuki altyapıya kavuşmuş olacağız." dedi. Aşan, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından Ziraat Katılım iş birliğiyle, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen "Reel Sektör Perspektifinden Türkiye'nin Katılım Finans Stratejisi Buluşmaları"na katıldı. Göksel Aşan, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım, finans ve faizsiz finans konularını çok önemsediğini söyledi. Amaçlarının katılım finansın, finansal sistem içerisindeki payını büyütmek olduğunu aktaran Aşan, "Tabii bu zor bir süreç, 100 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Bu 100 y...
“Türkiye Sigortacılık Sektörü Ekonomik Etki Analizi” açıklandı

“Türkiye Sigortacılık Sektörü Ekonomik Etki Analizi” açıklandı

Rapor ve Çalışmalar, Sigorta ve BES
TSB, Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte hazırladığı "Türkiye Sigortacılık Sektörü Ekonomik Etki Analizi" düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. İstanbul'da TSB Başkanı Atilla Benli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa TSB Başkan Yardımcıları Taylan Türkölmez ve Uğur Gülen ile TSB Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Yaşar, Cemal Kişmir, basın mensupları, sigorta sektörü temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Toplantıda konuşan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, milli ekonomi vurgusu yaparak, 'Ekonomimize doğrudan ve dolaylı katkılarımızla geleceğin güçlü ve büyük Türkiye vizyonuna, Türkiye Yüzyılı'na büyük bir gayretle hizmet etmeye çalışıyoruz.' ifadesini kullandı. Benli, milli ekonomiye olan katkılarını her geçen gün daha da artırmak için canla başla çalıştıkla...
İş Ahlakı Dergisi’nin 15. cilt 2. sayısı yayımlandı

İş Ahlakı Dergisi’nin 15. cilt 2. sayısı yayımlandı

Akademi ve Yaşam, Kitap ve Dergiler
İş Ahlakı Dergisi’nin 15. Cilt 2. Sayısı birbirinden değerli 4 makale ve 2 kitap değerlendirmesi ve 1 birikim yazısıyla yayımlandı. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) tarafından 2008 yılından itibaren yılda 2 sayı olarak (Mayıs ve Kasım) yayımlanan İş Ahlakı Dergisi, iş ahlakı konusunu ele alan çalışmaları yayımlayan hakemli ve bilimsel bir dergidir. İş Ahlakı Dergisi’nin yayın hazırlıkları ve süreçleri İLKE Vakfı Araştırma-Yayın birimince yürütülmektedir. Derginin amacı uluslararası, disipliner ya da disiplinlerarası; özgün, bilimsel çalışmalar için mecra olmak, iş ahlakıyla ilgili nitelikli tartışmalar üretmek ve Türkiye’de iş ahlakına yönelik politikaların geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu amaçla nitelikli, özgün kuramsal ve ampirik araştırmalar ve kit...
“Katılım finans sistemimizi sağlam bir yasal zemine oturtmuş olacağız”

“Katılım finans sistemimizi sağlam bir yasal zemine oturtmuş olacağız”

Ekonomi ve Finans, Mevzuat
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katılım finans sisteminde bir üs haline dönüşmek hedefimizin olduğunu belirterek, “Katılım Finans Kanunu çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayacağız.” dedi. Nebati, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl “Finansın Ötesi: Dünyanın Geleceğine Yatırım” temasıyla hibrit olarak düzenlenen 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde yaptığı konuşmada, sermaye piyasaları için artık geleneksel bir nitelik kazanan kongrenin, sektörün en büyük etkinliği haline geldiğini ve çok geniş bir yelpazede ilgili tüm paydaşları bir araya getirdiğini söyledi. Nebati, bu yıl karbon nötr bir kongre düzenleyerek sürdürülebilirlik adına bir ilke imza atan ve Türkiye’nin net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmayı amaçlayan TSP...