Salı, Ekim 3

Biyografi

İlker Sırtkaya kimdir?

İlker Sırtkaya kimdir?

Biyografi
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2006 yılında mezun olan İlker Sırtkaya, Warwick Üniversitesi Finans yüksek lisans programını 2009 yılında tamamladı.   İş hayatına, 2006 yılında İç Denetçi olarak Garanti Bankası’nda başlayan SIRTKAYA, burada tamamladığı görevinin ardından, 2010-2012 yılları arasında Ünlü&Co’da Kurumsal Finansman Yöneticiliği yaptı. 2012-2019 yılları arasında Odeabank’ta Proje ve Yapılandırılmış Finansmanı Kıdemli Müdürü görevlerinde bulundu. 2019-2021 yılları arasında Emlak Konut GYO’da İcra Kurulu Finans Danışmanlığı görevini yürüten SIRTKAYA, takip eden yıllarda Emlak Konut Asansör Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ de kurucu Genel Müdür olarak görev yaptı. SIRTKAYA, 16 Eylül 2022 itibarıyla Türkiye Emlak Katılım Bankası Genel Müd...
Prof. Dr. Abdullah Kahraman kimdir?

Prof. Dr. Abdullah Kahraman kimdir?

Biyografi
1964 Bayburt doğumlu TKBB Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kahraman 1991 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.  İlkokulu Bayburt’ta tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti, orta ve lise tahsilini Üsküdar İHL’de tamamladıktan sonra 1987 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kaydoldu. Bu fakülteden 1991 yılında mezun oldu. Fakülte eğitiminden önce ve fakülte eğitimi boyunca İslami ilimler alanında özel dersler aldı ve hafızlık yaptı. Aynı yıl Kağıthane İmam-Hatip Lisesi’ne öğretmen olarak atandı. Öğretmenliği sırasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans çalışmas‎‎ına başladı. 1994 yılında “İslam Hukukuna Göre Takas İşlemi” başlıklı teziyle bu çalışmayı tamamladı ve hemen akabinde ...
Ufuk Uyan kimdir?

Ufuk Uyan kimdir?

Biyografi
1958 Eskişehir doğumlu Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, 1981’de Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1983’te Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldı. İş hayatına 1979 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nde Araştırma Asistanı olarak başlayan Uyan, 1982’de Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda Özel Araştırmalar Müdürlüğü’nde Araştırmacı Ekonomist olarak görev yaptı. 1985’te Albaraka Türk Katılım Bankası'nda Proje Müdür Yardımcısı olan Uyan, 1989’da Kuveyt Türk’te Proje ve Yatırımlar Müdürü görevini üstlendi. 1993 yılında Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcılığı’na yükselen Uyan, ardından Genel Müdür Başyardımcılığı görevini üstlendi. 1999 yılında Kuveyt Türk Genel Müdür olarak atanan Ufuk Uyan, Yönetim Kurulu Üyesi, İcr...
Prof. Dr. Hasan Hacak kimdir?

Prof. Dr. Hasan Hacak kimdir?

Biyografi
1968 yılında Giresun/Espiye’de doğdu. 1986’da Espiye İ.H.L.’nden, 1990 yılında Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu.  Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansa başladı. 1991 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak atandı. 1993 yılında “İslâm Hukukunda İrtifak Hakları ve İlgili Kavramların Gelişimi” başlıklı yüksek lisansını, 2000 yılında “İslâm Hukukunun Klasik Kaynaklarında Hak Kavramının Analizi” başlıklı doktora tezini tamamladı. 2008 yılında doçent, 2013 yılında profesör oldu. 2020 yılının Ekim ayı itibarıyla TKBB Merkezî Danışma Kurulu’nun başkanlığının yanı sıra aynı zamanda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Fi...
Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya kimdir?

Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya kimdir?

Biyografi
1978’de Ağrı’da doğdu. İlköğrenimini Iğdır’da, Ortaöğrenimini Ağrı ve İzmir’de tamamladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2001’de mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda “Kasânî’nin Bedâyi‘ İsimli Eserinde Kavâid’in Yeri” başlıklı teziyle 2005 yılında yüksek lisansını tamamladı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda “Hanefî Mezhebinde Kavâ‘id İlmi ve Gelişimi” başlığıyla hazırladığı doktora tezini 2011’de tamamladı.  Kızılkaya’nın çalışmaları daha çok İslam Hukuku ve Ekonomisi alanlarında yoğunlaşmaktadır. Özellikle İslam Hukuk Tarihi, Modernleşme ve FIkıh, 19. Yüzyıl İktisadi ve Hukuki Dönüşümler, İslam Hukuk Literatürü, İslam Ekonomisi ve Güncel Fıkhî Problemler ilgil...
Abdullah Tivnikli kimdir?

Abdullah Tivnikli kimdir?

Biyografi, Katılım Finans Tarihi
Abdullah Tivnikli, Türkiye'de katılım bankacılığı modelinin hukuki altyapısının hazırlanmasında rol almıştır. 1959 yılında Erzurum'da doğan Abdullah Tivnikli, 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede İşletme Master Programı'nı tamamladı. İngiltere'de eğitim için bulunduğu süreçte katılım bankacılığı modelinin dünyada nasıl uygulandığı konusunda akademik çalışmalarda bulundu. 1983 yılından itibaren Türkiye'de katılım bankacılığı modelinin hukuki altyapısının hazırlanmasında yer aldı. Bu sürecin sonunda, bu modeli Türkiye'de ilk uygulayıcısı olan Albaraka Türk'ün kuruluş sürecinde aktif bir şekilde ye aldı. 1988 yılından itibaren Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmekte olan A...
İsmail Vural Kimdir?

İsmail Vural Kimdir?

Biyografi
İsmail Vural, 25 yıllık sektör tecrübesine sahip olup, 2022 yılında TKBB’de Genel Sekreter görevini yürütmektedir. Bireysel bankacılık, katılım bankacılığı, işe alım, kariyer planlama ve dağıtım ağı alanlarında deneyimli olan İsmail Vural, bankacılık hayatına 1997 yılında Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda Proje ve Yatırımlar Müdürlüğü’nde başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Vural, Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Marmara Bölge Müdürlüğü ve çeşitli departmanlarda yöneticilik yaptı. Bankacılık mesleğinde 20 yıllık tecrübesi olan İsmail Vural, TKBB’den önce Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştı. Vural, Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin (TKBB) Genel Sekreter Yardımcıs...
Prof. Dr. İsak Emin Aktepe kimdir?

Prof. Dr. İsak Emin Aktepe kimdir?

Biyografi
Katılım finans sektörünün önemli isimlerinden Prof. Dr. İsak Emin Aktepe 1975 yılında Erzincan’da doğdu.İlk, orta ve lise eğitimini Erzincan’da tamamladı. 1997 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Bunu takiben 1999 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Üç Eseri Çerçevesinde İmam Şâfiî’nin Bazı Hadis Meselelerine Yaklaşımı adlı teziyle yüksek lisansını, 2005 yılında da Şâfiî Öncesinde ve İmam Şâfiî’de Sünnet isimli teziyle de doktorasını tamamladı. 2011 yılında doçent, 2018 yılında ise profesör oldu. 1997’den sonra vakıf ve derneklerde yöneticilik ve eğitimcilik yaptıktan sonra 2004 yılından itibaren katılım bankacılığı sektöründe çalışan Aktepe, Türkiye Finans Katılım Bankası’nın danışmanlığında görev aldı. 2012 yılında Er...
Prof. Dr. Soner Duman kimdir?

Prof. Dr. Soner Duman kimdir?

Biyografi
Aslen Kastamonu-Taşköprülü olan Prof. Dr. Soner Duman, 1975’te İstanbul’da doğdu. 1993’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine başladı. 1998’te buradan mezun olduktan sonra aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku ana bilim dalında yüksek lisansına başladı. 2000 yılında yüksek lisansını "Cessas`ın 'El-Fusul Fi`l-Usul' adlı eserinde illet kavramı" adlı teziyle, 2007 yılında doktorasını "İmam Şâfiî'nin Kıyas Anlayışı" adlı teziyle tamamladı. 2000 – 2011 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çeşitli liselerde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptı. 2011 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2014 yılında aynı üniversitede Doçent, 2019 yılında P...
Adnan Büyükdeniz kimdir?

Adnan Büyükdeniz kimdir?

Biyografi, Katılım Finans Tarihi
Adnan Büyükdeniz, katılım bankacılığının Türkiye'deki gelişiminde önemli katkıları olan ve finans sektörünün duayenleri arasında kabul edilen Albaraka Türk'ün eski genel müdürüdür. 1958 yılında Adana'da doğan Adnan Büyükdeniz, 1974'te Türk-Amerikan Kültürel Mübadele Programı'ndan kazandığı burs ile Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Lise eğitimini ABD'nin Texas eyaletinde tamamlayan Büyükdeniz, 1976 yılında girdiği Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden 1980'de mezun oldu. Aynı yıl yüksek lisans çalışmaları için Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) aldığı burs sayesinde İngiltere'ye giden Büyükdeniz, London School of Economics'ten Bilim Master'ı derecesini aldı. Yüksek lisans eğitimin ardından yurda dönen Büyükdeniz, 1983-1985 yıllarında TÜSİAD'da eko...
Prof. Dr. Sabri Orman kimdir?

Prof. Dr. Sabri Orman kimdir?

Biyografi, Katılım Finans Tarihi
İktisatçı, iktisat profesörü, akademisyen, kamu yöneticisi, TC Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi. (D. 1948, Adıyaman - Ö. 11 Haziran 2020, İstanbul). Diyarbakır İmam Hatip Okulu,  İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (1972) ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (1976) mezunu. 1980’de bitirdiği fakülteye asistan oldu. İÜ İktisat Fakültesinde “Gazâli’nin İktisat Felsefesi” adlı tez çalışmasıyla (1981) doktorasını bitirdi. 1982 yılında yardımcı doçent olarak Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne geçti. 1982-83 ders yılında rotasyon programı çerçevesinde Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünde ders verdi. 1986 yılında Marmara Üniversitesinde doçentliğe yükseltildi. 1989-90 ders yılında Londra Üniversitesi London School of Economics and Political S...
Hayrettin Karaman kimdir?

Hayrettin Karaman kimdir?

Biyografi
1934 yılında Çorum'da doğdu. İlk İmam Hatip okullarından biri olan Konya İmam Hatip Okulu'na girdi ve ikinci dönem mezunları arasında yer aldı (1959). Yeni açılan İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde okudu ve ilk mezunlarından biri olarak 1963'te mezun oldu. İki yıl İstanbul İmam Hatip Okulu'nda meslek dersleri öğretmeni olarak çalıştıktan sonra İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne fıkıh asistanı oldu. "Başlangıçtan Dördüncü Asra Kadar İslam Hukukunda İctihad" konulu tezi ile fıkıh öğretim üyesi oldu (1971). Aynı yıl İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'ne tayin edildi. 1975'te tekrar İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne döndü. Yüksek İslam Enstitülerinin İlahiyat Fakülteleri'ne dönüşmesinin ardından akademik çalışmalarını tamamlayarak sırasıyla doktor, doçent ve profesör unvanlarını aldı. Eylül 1976-...
Prof. Dr. Hamdi Döndüren kimdir?

Prof. Dr. Hamdi Döndüren kimdir?

Biyografi
1943’te  Balıkesir’de doğdu.  1955’te İlkokulu, 1958’de hâfızlığı, 1965’te Balıkesir İmam-Hatip Okulunu, 1966’da Balıkesir Muharrem Hasbi Lisesini, 1970’te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünü, 1971’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladı. Balıkesir’de kısa bir süre serbest avukatlık yaptı.  Balıkesir   Merkez Vâizliği ve  Çanakkale-Bozcaada  müftülüğü görevlerinde   bulundu. 1975’te Konya Yüksek İslâm   Enstitüsü’ne İslâm Hukuku, Fıkıh Usûlü ve Türk Medeni Hukuku öğretim üyesi oldu, 1978’de Bursa  Yüksek İslâm Enstitüsü’ne geçti. 1983’te Ankara Ü. İlâhiyat Fak. de doktor, U. Ü. İlâhiyat Fak. de 1983’te   Yard. Doçent oldu. 1986’da 6 ay süreyle, Riyad İmam Muhammed Üniversitesi’nde, “Ma’hed  Ta’lîmi’l-Luga&...
Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu kimdir?

Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu kimdir?

Biyografi
Ahmet Tabakoğlu 1952 senesinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi.  Orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı.  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde 1989 yılında doktora yaptı.  1986'da doçent ve 1993'de profesör oldu.  Halen Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F.'de öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Eserleri Çok sayıda ilmi makale ve tebliği yanında,İslam İktisadına Giriş (1979),Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi (1985),Türk İktisat Tarihi (2b., 1997)İslam ve Ekonomik Hayat (1997 
Prof. Dr. Servet Bayındır kimdir?

Prof. Dr. Servet Bayındır kimdir?

Biyografi
1993’te M.Ü. İlâhiyat Fakültesini, 2005 yılında A.Ü. İktisat Fakültesini bitirdi. M.Ü.S.B.E’de “Özel Finans Kurumlarının İslâm hukuku Yönünden Değerlendirilmesi” adlı teziyle Yüksek Lisansını (1995), “Faizsiz Bankacılık İşlemlerinin İslâm Fıkhı’ndaki Yeri” adlı teziyle Doktorasını tamamladı (2004). Malezya’da, INCEIF adlı enstitüde Certificate of Islamic Finance (CIFP) programını tamamladı (2008-2010). İslam Hukuku Penceresinden Vadeli İşlem Sözleşmeleri adlı çalışmasıyla Doçentlik (2008), İslam Hukuku Açısından Para ve Sermaye Piyasası İşlemleri adlı teziyle Profesör unvanını aldı (2014). T.K.B.B.’nin düzenlediği “Katılım Bankacılığının Finans Sektörüne Getirdiği Yenilik ve Açılımlar” konulu Proje Yarışması’nda Birinci Derecede Mansiyo...
Mehmet Odabaşı kimdir?

Mehmet Odabaşı kimdir?

Biyografi
1975 Sivas doğumlu olan Mehmet Odabaşı, 1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden İslam Hukuku Bilim dalında 2005 yüksek lisans derecesi aldı. Şu anda aynı üniversitede İslam Hukuku alanında Doktora tez çalışmalarını sürdüren Odabaşı, 2004-2016 yılları arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Danışma Kurulu’nda çeşitli kademelerde görev aldı. 2016 yılında Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin Danışma Kurulu Üyeliği’ne atanan Odabaşı, bu görevin yanında Neova Sigorta ve Katılım Emeklilik şirketlerinin Danışma Kurulu üyeliği görevlerini de yürütmektedir. 1993 yılında Marmara Üniversitesini kazandığı dönemden itibaren merhum Nurettin CAN Hocadan Arapça ve İslami ilimler okuyan Odabaşı, İmam Serahsi ’nin Mebsut a...
Ebu’l Âlâ Mevdûdî kimdir?

Ebu’l Âlâ Mevdûdî kimdir?

Biyografi
Hint yarım adasının büyük âlim yetiştiren köklü ailelerinden birisine mensup olan Mevdûdi, 1903'te, Pakistan'ın Haydarabad şehrinde dünyaya geldi. Mevdûdî, o dönem bölgede hakimiyetini sürdüren İngilizlerin sömürge eğitiminden uzakta, babası tarafından özel eğitmenler eliyle yetiştirildi. İlk eğitimini önce evinde, sonraysa Haydarabad ve Delhi'nin geleneksel mekteplerinde olmak üzere, Urduca ve Arapça aldı. İngilizce ve Farsça'yı da öğrenen Mevdûdi, 1920'de babasının vefatı üzerine çalışma hayatına atıldı. Mevdûdi henüz delikanlılık yaşlarındayken, Hint kıtası müslümanlarının büyük ilgiyle takip ettiği "el Camiat" gazetesinin yazı işleri müdürlüğüne getirildi. Ardından "Tercüman-ül Kur'ân" adıyla çıkardığı gazeteyle görüşlerini geniş kitlelere ulaştırmaya başladı. Mevdûdi, Kur’ân ve Sü...
Prof. Dr. Mehmet Asutay kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Asutay kimdir?

Biyografi
1966’da yılında Bingöl’ün Kiğı ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nde tamamladı ve yine bu bölümde yüksek lisans eğitimine devam etti. İngiltere’de, York Üniversitesi “İktisadi ve Toplumsal Politikalar Analizi” ve Leicester Üniversitesi “Kamu Politikası İktisadı” alanlarında lisansüstü eğitimi aldı. Ayrıca, Leicester Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde, “Ekonomi Politiği” alanında doktorasını tamamladı.2005 yılında Durham Üniversitesi’ne katılan Asutay, halen Durham Üniversitesi İşletme Bölümü’nde “Orta Doğu ve İslami Politik Ekonomi ve Finans” alanında profesör olarak görevine devam etmektedir. Aynı zamanda Durham İslam Ekonomisi ve Finansı Merkezi ile İslami Finans ve İslami Finans ve İşletme master programlarının ve Durham İslami Finans ...
İbn-i Haldun kimdir?

İbn-i Haldun kimdir?

Biyografi
1 Ramazan 732’de (27 Mayıs 1332) Tunus’ta doğdu. Aslen Yemen’in Hadramut bölgesinden olduğu için kendisi Muķaddime’de Hadramî nisbesini kullanmış, Tunus’ta doğmuş olması sebebiyle Tûnisî, hayatının büyük kısmını Kuzey Afrika’da geçirmesi dolayısıyla Mağribî nisbeleriyle de anılmıştır.Gençlik yıllarında dönemin ünlü hocalarından fıkıh, hadis, tefsir, akaid, mantık, felsefe, matematik, iktisat, tabiat bilimleri, dil bilimleri, şiir ile edebiyat dersleri almıştır. İbn Haldûn’un mensup olduğu kabilenin reisi olan atası Vâil b. Hucr bir heyetle Medine’ye giderek Hz. Peygamber’i ziyaret etmiş, Resûl-i Ekrem’in, “Allahım, Vâil’i ve soyunu mübarek kıl!” şeklindeki duasını almış, ülkesine dönerken Muâviye b. Ebû Süfyân da onunla birlikte gönderilmişti. Vâil, Hz. Peygamber’den yet...
Prof Dr. Sabahattin Zaim kimdir?

Prof Dr. Sabahattin Zaim kimdir?

Biyografi
Makedonya’nın İştip kazasında dünyaya geldi. Babası Mehmed Efendi, annesi Saime Hanım’dır. Dedesi kereste tüccarı Hacı Mustafa Efendi’nin soyu XVII. yüzyılda Konya’dan Balkanlar’a göç eden Aslan Zaîm’e kadar uzanır. Aslan Zaîm, Balkan fetihlerine katılmış ve İştip’te kendisine zeâmet verilmiştir. Zaim soyadı da buradan gelmektedir. Anne tarafının soyu, XVII. yüzyılda Kafkaslar’dan gelerek Köprülü’ye yerleşen Kara Otmanlı Ali Ağa’nın oğlu Âyan Ahmed Ağa’ya dayanmaktadır. SABAHATTİN ZAİM’İN EĞİTİM HAYATI Dünya Savaşı’ndan sonra Yugoslavya’da Türkler’e ve Müslümanlara uygulanan baskılar yüzünden 1934’te ailesiyle birlikte İstanbul’a gitti. İştip’te başladığı ilk öğrenimini İstanbul’da tamamladı (1937). Fatih Ortaokulu’nu, ardından Vefa Lisesi’ni bitirdi (1943). Bu lisede Nurettin Topçu...