Sosyal Finans

AkademiSosyal Finans

İSEFAM’ın TÜBİTAK-1001 Projesi kabul edildi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi ve İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) müdürü Doç. Dr. Hakan ASLAN’ın yürütücülüğünü yaptığı “Zekat Hesaplamalarıyla İlgili Yaşanan Sektörel Bazlı Sorunların Tespiti ve Finansal Tablolara Dayalı Web Tabanlı Bir Zekat Hesaplama Uygulaması Geliştirilmesi” başlıklı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Read More