Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı (TLREFK) nedir?

TLREFK Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı, katılım bankalarının borçlanma araçlarında, çeşitli faizsiz finans ürünlerinde ve finansal sözleşmelerde değişken getiri göstergesi, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilmesi için oluşturulmuştur.

Devam