Marmara Üniversitesi – İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü (MÜİSEF) Nedir?

Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü (MÜİSEF) ekonomi ve finans alanlarında çalışmalar yaparak küresel anlamda İslam’ın öngördüğü prensip ve değerlere uygun bir ekonomik sistemin geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Devam