Biyografi

Prof. Dr. Servet Bayındır kimdir?


Servet Bayındır, 1965 yılında doğmuştur; aslen Erzurumlu’dur.

1993’te Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini, 2005 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Özel Finans Kurumlarının İslâm hukuku Yönünden Değerlendirilmesi” adlı teziyle Yüksek Lisansını (1995), “Faizsiz Bankacılık İşlemlerinin İslâm Fıkhı’ndaki Yeri” adlı teziyle Doktorasını tamamladı (2004). 

Ürdün Üniversitesi’nde sekiz aylık süre ile Arapça eğitimi aldı (2002-2003). Malezya’da INCEIF adlı enstitüde Certificate of Islamic Finance (CIFP) adlı programla Dr. sonrası ikinci master çalışmasını yaptı (2008-2010).

“İslam Hukuku Penceresinden Vadeli İşlem Sözleşmeleri” adlı çalışmasıyla Doçentlik (2008), “İslam Hukuku Açısından Para ve Sermaye Piyasası İşlemleri” adlı teziyle Profesör unvanını aldı (2014).

Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin (TKBB) düzenlediği “Katılım Bankacılığının Finans Sektörüne Getirdiği Yenilik ve Açılımlar” konulu Proje Yarışması’nda Birinci Derecede Mansiyon Ödülü ile ödüllendirildi (Mart 2009).   
 

İstanbul Üniversitesi’nde İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı kuruluşunu gerçekleştirdi ve üç yıl süre ile Bölüm Başkanlığını yürüttü. İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı’nı (İktisat) kurdu (2019) ve halen başkanlığını yürütmektedir.MEB bünyesinde 1995-2001 yılları arasında öğretmenlik yapan Servet Bayındır, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Hukuku ve İslam İktisadı ve Finansı alanında öğretim üyesi olarak görev yapmakta iken 01 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul Üniversitesinden emekli olmuştur.

Servet Bayındır halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Servet Bayındır, 09 Ekim 2018’de Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ekonomi Politikaları Kurulu’na atanmıştır.


– Kitapları:

1. Fıkhî ve İktisadî Açıdan İslamî Finans-2 (Para ve Sermaye Piyasaları), İstanbul, 2015.

2. İslâm Hukuku Penceresinden Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Forward, Future, Opsiyon ve Swap), İstanbul 2008.

3. Fıkhî ve Ahlakî Yönleriyle İslam’da Ticaret, (Tercüme), İstanbul 2007.

4. İslâm Hukuku Penceresinden Faizsiz Bankacılık, İstanbul 2005.


– Makaleleri:

1- “Şâfiî Fukahâsının Beyu‘l-î‘ne Hakkındaki Yaklaşımı ve Bunun Günümüz İslami Finans Piyasalarına Yansıması”, İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2013, Sayı: 28, s. 119-140.

2- “Menkul Kıymetleştirme Uygulamaları ve Fıkıhtaki Yeri”, İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2007, Sayı: 16, s. 249-273.

3- “Din ve Ülke Farklılığının Faizin Hükmüne Etkisi”, İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2006, Sayı: 14, s. 207-235.

4- “Çağdaş Murâbahaya Etkisi Bakımından Fıkıhta Va‘din Bağlayıcılığı Meselesi”, İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2005, Sayı: 11, s. 107-120.

5- “Banka Mevduat Hesaplarının İslâm Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”,  Marife Dergisi, Yıl:5, Sayı: 2, Güz 2005, s. 7-20.

6- “Bir Finansman Yöntemi Olarak Kullanılan Sermaye Ortaklığının İslâm Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Usûl Dergisi, Ocak-Haziran 2005, s.139–157.

7- “Sermaye ve Tarihsel Süreçte Mali Aracı Kurumların Sermayeye Yaklaşım Tarzı”, İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2001, Sayı: 4, s. 175-190. 
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir