Biyografi

Prof. Dr. Ertuğrul Boynukalın kimdir?


Aslen Karaman’lı olup 1966 yılında Balıkesir’de doğan Ertuğrul Boynukalın, 1977 yılında İstanbul/Fatih İlkokulundan (Taş Mektep) mezun oldu.

İstanbul Erkek Lisesinde başladığı ortaöğrenimini Riyad İslâmî İlimler Lisesinde 1985 yılında tamamladı.

1989’da İmam Muhammed b. Suud İslâm Üniversitesi İslâm Hukuku Bölümünden mezun oldu.

1992 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “İslâm Hukukunda Sulh” başlıklı teziyle yüksek lisansını, aynı enstitüde 1999’da “İslâm Hukukunda Gaye Problemi” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.

1999-2001 ve 2005-2012 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) bünyesinde araştırmacı olarak çalıştı.

2012 yılında Doçent, 2018 yılında Profesör unvanını aldı.

26 Aralık 2012 tarihinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslâm Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak göreve başladı.

Ertuğrul Boynukalın, 2019 yılında kurulan Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü’nde (MÜİSEF) müdürlük görevini yürütmektedir.

Aynı zamanda Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Danışma Kurulu’nda başkan vekili olarak görev almaktadır.

Makale, bildiri, ansiklopedi maddeleri yanında; İbn Cerîr et-Taberî ve Fıkıh Düşüncesi; Şemsüleimme es-Serahsî, “Şerhü’-l-Câmii’s-sağîr”  (tahkik); Ebû Mansûr el-Matürîdî,  Te’vilatü’l-Kur’ân: V. ve  VI. ciltler (tahkik) gibi yayımlanmış eserleri bulunmaktadır. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir