Biyografi

Mehmet Odabaşı kimdir?


1975 Sivas doğumlu olan Mehmet Odabaşı, 1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden İslam Hukuku Bilim dalında 2005 yüksek lisans derecesi aldı.

Şu anda aynı üniversitede İslam Hukuku alanında Doktora tez çalışmalarını sürdüren Odabaşı, 2004-2016 yılları arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Danışma Kurulu’nda çeşitli kademelerde görev aldı.

2016 yılında Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin Danışma Kurulu Üyeliği’ne atanan Odabaşı, bu görevin yanında Neova Sigorta ve Katılım Emeklilik şirketlerinin Danışma Kurulu üyeliği görevlerini de yürütmektedir.

1993 yılında Marmara Üniversitesini kazandığı dönemden itibaren merhum Nurettin CAN Hocadan Arapça ve İslami ilimler okuyan Odabaşı, İmam Serahsi ’nin Mebsut adlı eseri ile İthafü’l-kârî Bihtisâri Fethi’l-bari adlı eserin tercüme heyetinde bulundu.

Son olarak BDDK’nın Destekleyen Kurum, TKBB’nin Proje Sponsoru ve İstanbul Zaim Üniversitesi’nin Tercüme Kurumu olarak yer aldığı AAOIFI tarafından yayımlanan “el-Meâyîrü’ş-Şer’iyye” adlı eserin “Faizsiz Finans Standartları” adıyla Türkçe’ye kazandırılmasını sağlayan projeye eserin yarısını tercüme ederek katkı sağladı.

Üç çocuk babası olan Odabaşı, faizsiz bankacılık ve sigortacılık alanındaki bilimsel ve uygulamalı çalışmalarına devam etmektedir.

 Yüksek Lisans Çalışması

Dönem                            : 2002-2005

Üniversite                        : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – İslam Hukuku Bilim Dalı

Tez Konusu                       : “Amelü Ehli’l-Medine Anlayışının İmam Malik’in Fıkıh Doktrinine Etkileri” (The Theory of Madinan Amal And its Effects on The Jurisprudence of Al-Imam Malik)

Tez Danışmanı                  : Prof. Dr. Fahrettin ATAR

Doktora çalışması

Dönem                            : 2005 –

Üniversite                        : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – İslam Hukuku Bilim Dalı

Tez Konusu                       : “Bir Menkul Kıymet Türü Olarak Sukûku’l-İcâre Ve İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi” (“Sukuk al-Ijarah As a Type of Securities and Its Evaluation According to Islamic Law”)

Tez Danışmanı                  : Prof. Dr. Rahmi Yaran


Yayımlanmış eserlerinden bazıları
  1. “Faizsiz Bankacılık Standartları”, AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), el-Meâyîrü’ş-Şer’iyye (Tercüme), TKBB Yayınları, İstanbul 2012.

  2. Mebsut (İmam Serahsi), (Tercüme-Kurul), Gümüşev Yayınları, İstanbul, 2008. (Hanefi Mezhebi Temel Kaynaklarından)

  3. Muhtasar Fethu’l-Bâri (Buhari Şerhi), (Tercüme-Kurul), Polen Yay., İstanbul 2006.

  4. Sufiyye Adabı (Muhammed b. Abdullah el-Hani), (Tercüme), Mavi Yay. İstanbul 2002.

  5. Dünyanın Aldatmasından Korunmak (İmam Gazali)(Tercüme), Polen Yay. İstanbul 2005.

  6. Ulema-i Sufiyye, (Tercüme), Mavi Yay., İstanbul

  7. Eşinizin Kalbine Giden Yol, (Tercüme), Polen Yayınları, İstanbul, 2009.

  8. Hakikati Arayanlara Kılavuz (Haris el-Muhasibi), (Tercüme), Mavi Yay. İstanbul 2001. Çalışma Hayatı
Kurum / KuruluşDönemGörev /Unvan
1-İstanbul Büyükşehir Belediyesi2000-2002Halkla İlişkiler
2-Özel Marmara Erkek Öğrenci Yurdu2002-2005Yönetici
3-Kuveyt-Türk Katılım Bankası A. Ş.2004-Danışman- Murakıp
4-Neova Sigorta2009 –2009-2013 Danışman Murakıp / 2013- Danışma Kurulu Üyesi
5-İskân Gayrimenkul A.Ş.2009 –2009-2013 Danışman Murakıp / 2013- Danışma Kurulu Üyesi
6-Autoland Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.2009 –2009-2013 Danışman Murakıp / 2013- Danışma Kurulu Üyesi
7-Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.2014-Danışma Kurulu Üyesi
8-Kuwait Turkish Participation Bank Dubai Ltd.2014-Danışma Kurulu Üyesi
9-İSFA Akademi2014-Danışma Kurulu ÜyesiBir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir