Katılım BankacılığıMevzuat

TKBB Danışma Kurulu tarafından hazırlanan “Mudârebe Standardı” yayımlandı


Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Danışma Kurulu tarafından hazırlanan “Mudârebe Standardı” yayımlandı.

TKBB çatısı altında yer alan bağımsız bir kurul olan TKBB Danışma Kurulu tarafından hazırlanan Mudârebe Standardı katılım bankaları için bağlayıcı olacak.

Mudarebe Standardı, katılım bankacılığında uygulanmakta olan mudârebe işleminin mahiyetini, işlem esnasında gözetilmesi gereken fıkhî hükümleri ve bu hükümlerin gerekçelerini ele almaktadır.

Temelini mudârebe işleminin teşkil ettiği kâr ve zarara katılma hesabı, mudârebenin genel hükümleri yanında birtakım özel hükümlere de sahip olduğundan katılma hesapları için ayrı bir standart düzenlenecek.


Mudârebe Standardının tamamına ulaşmak için;

https://tkbbdanismakurulu.org.tr/uploads/standartlar/66cbc19454eb3d3e31c45d23ce56716d.pdf


“Sektöre yönelik yeni katılım finans standartları hazırlamaya devam ediyor”

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Danışma Kurulu sektöre yönelik yeni katılım finans standartları hazırlamaya devam ediyor. Daha önce kurul tarafından “Teverruk Standardı, Kefalet Standardı, Murabaha Standardı ve Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı” hazırlanarak yayınlanmıştı.


Aynı zamanda Kurul tarafından “Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber ve Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Pay Senetlerine Ait Mahzurlu Kazançları Arındırmaya İlişkin Uygulama Rehberi” hazırlanarak yayınlanmıştı.


TKBB Danışma Kurulu tarafından geliştirilen standartlar aşağıdaki süreçlerden geçmektedir;
 • Standart konusunun belirlenmesi
 • Standart için bir Kurul üyesi ve uzmanın görevlendirilmesi
 • Uzman tarafından araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve rapor hazırlanması
 • Standardın ilk taslağının hazırlanması
 • lgili kurul üyesinin görüşleri doğrultusunda rapor ve taslağın güncellenmesi
 • Standart taslağının Kurul gündemine alınması tüm Kurul üyelerinin görüşleri doğrultusunda muhtevasının netleştirilmesi
 • Kurulca hazırlanan standart taslağının paydaş kuruluşlar tarafından incelenerek görüşlerin Kurula iletilmesi
 • Paydaş Kuruluşlardan gelen görüşlerin değerlendirilmesi
 • Standart üzerinde çalıştay düzenlenmesi
 • Çalıştay sonrası standarda nihai şeklinin verilmesi
 • Standardın yayımlanmak ve ilgili kuruluşlarla paylaşılmak üzere TKBB’ye iletilmesi
 • Standardın internet sitesinde yayımlanmasıBir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir