AkademiEtkinlikler

Uluslararası Helal Kongresi 17-19 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek


Bünyesinde Helal Ürün Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni barındıran Lokman Hekim Üniversitesi yaşamın her alanında helal kavramının etkin olmasına katkı sunmak ve konu ile ilgili en güncel gelişmeleri gündeme sunmak amacıyla 17-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında, Ankara’da Uluslararası Helal Kongresi düzenlenecek.

Helal yaşam tarzı insanlığın hayatta kalması, refahı ve yaşam kalitesi için vazgeçilmez olan ve aynı zamanda insan faaliyetlerinin ve davranışlarının tüm alanlarında yüz yüze kalınan yenilebilir ve yenilebilir olmayan ürün ve hizmetler yelpazesine dayanır. 

Son yıllarda giderek artan bir şekilde hayatın her alanında gündemde olan ‘’Helal’’ kavramı, Müslümanların tüketme ve kullanma durumunda olduğu her türlü ürün-ihtiyacın çerçevesini çizmektedir. Başlangıçta gıda endüstrisi ile sınırlı olan bu kavram, tüketicinin isteği doğrultusunda turizm, finans, ilaç, kozmetik, dijital dünya gibi yaşamın her alanında büyüyen bir endüstri haline gelmiştir. Helal yaşam tarzını benimseyen fertler gittikçe daha fazla artan oranlarda inançlarını yansıtan ürün ve hizmet istemektedir. Bu tarzın benimsenmesinde insan doğası ve doğallığına uygunluk, varoluş gayesini kapsama, evrensel bakış açısı içerme, sağlık kavramının her alt alanına yapılan vurgu, temizlik ve fıtri bakış açısı ön plana çıkmaktadır.

İletişim hızı ile bu değerlerin uluslararası düzeyde bilinir hale gelmesi, sadece Müslümanlar arasında değil, dünyadaki tüm insanlar açısından dikkat çeken bir konu haline gelmiştir. Çünkü insanlar artık kullandığı ürünü tercih ederken sadece kaynak olarak değil, üretim sürecinden dağıtıma kadar tüm aşamalar hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bu doğrultuda, Japonya, Yeni Zelanda, İngiltere ve Kanada gibi Müslüman nüfusun azınlıkta olduğu ülkeler bile helal kavramını her türlü ihtiyaç pazarına kurumsal olarak yerleştirmişlerdir.

Kongrede gerçekleştirilmesi planlanan oturum başlıkları güncel dünyanın gerçekleri ve en güncel ve sıcak tartışma gündemleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. İnsanlar dijital dünyada bu gündemlere çok fazla muhatap olmaktadırlar. Globalleşme ve dijitalleşmenin son hızla devam ettiği günümüz dünyasında; uluslararası boyutta hazırlanarak sunulan hizmetler Helal Ekosistem kavramını içselleştirmiş olan insanların günlük yaşamlarının her anında her an alert olmayı sürdürmeleri ve karşı karşıya kaldıkları durumlar ile ilgili farkındalıkları bilmeleri önemlidir. Helalliği bir yaşam biçimi olarak içselleştiren fertler bir gün mutlaka bu farkındalıkların gündeme geleceği bir süreç yaşamaktadırlar.

Uluslararası Helal Kongresi 2024 Düzenleme Kurulu kongrenin ana temasını ‘’Helal Ürün ve Hizmetlerde İzlenebilirlik ve Helal Ekosistemde Güncel Gelişmeler’’ olarak belirlemiştir.

KONU BAŞLIKLARI

 1. Helal Ürün ve Hizmetlerde İzlenebilirlik 

 2. Dijital Dünya ve Helal Yaşam

 3. Helal Kazanç Bilinci-Duyarlılığı

 4. Helal Belgelendirme, Helal Akreditasyon ve Uluslararası Tanınırlık

 5. Helal Yaşam Alanları

 6. Helal Ekosistemde Güncel Gelişmeler Helal Gıda

  • Helal Gıda
  • Helal Kozmetik
  • Helal Turizm
  • Helal İlaç
  • Helal Finans
  • Helal Tekstil
  • Helal Lojistik
  • Helal Yönetim
  • Helal Dijital Yaşam


Kongrenin sonuç bildirgesinde, oturumlarda helal kavramı ile ilgili sunulacak olan en güncel içeriklerin, helal yaşam tarzını benimseyen fertler için temel mesajlar sunacağına ve takip edilebilecek bir yol haritası oluşturmada önemli bir veri seti olacağına inanılmaktadır.


Bilimsel Program: 17-18 Mayıs 2024

Sosyal Program: 19 Mayıs 2024

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 15 Mart 2024

Bildirilerin Değerlendirme Sonuçlarının Yazara Son  Bildirimi: 15 Nisan 2024
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir