Katılım BankacılığıMevzuat

Katılma hesaplarının vadeleri ve türlerinde değişiklik


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevduat ve katılım fonlarının vadeleri ve türlerinde değişikliğe gitti.

TCMB’nin Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’nin 25.11.2023 tarihli sayısında yayımlandı.

Buna göre, Katılma hesapları, 1 aya kadar vadeli (1 ay dahil), 3 aya kadar vadeli (3 ay dahil), 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil), 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli (1 ay, 3 ay, 6 ay ve yıllık kar payı ödemeli) olarak açılabilecek hesaplar olarak değiştirildi.​​​​​​​​​​​​​​​​​​


İlgili Tebliğ aşağıdaki gibidir;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2007/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2023/31)

MADDE 1- 3/2/2007 tarihli ve 26423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ (Sayı: 2007/1)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Katılma hesapları: 1 aya kadar vadeli (1 ay dahil), 3 aya kadar vadeli (3 ay dahil), 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil), 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli (1 ay, 3 ay, 6 ay ve yıllık kar payı ödemeli) olarak açılabilecek hesaplardır.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir