Katılım Finans Kuruluşları

Katılım Finans Kefalet A.Ş. (KFK) nedir?

Katılım Finans Kefalet A.Ş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, 29.03.2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, ve Katılım Bankaları ortaklığı ile kurulmuştur.

KFK, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ve KOBİ dışı işletmelerin, “müteselsil kefil” olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlamaktadır. 

KFK, Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş bir anonim şirkettir.

KFK’nın Amacı
 • Faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun olmak koşuluyla; yurt içi ve yurt dışında uygulanan ve ülkemiz koşullarına uygun yeni geliştirilecek kredi/finansman garanti ve kefalet uygulamaları yoluyla her türlü kredi/finansman ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak ve her türlü finansmana erişim imkânlarını genişletmek, desteklemek ve kolaylaştırmak amacıyla kredi değerliliği ve finansmana erişim bakımından teminat, mali veriler ve/veya sermaye yetersizliği içinde olan gerçek kişi veya tüzel kişiler lehine, her türlü kredi/finansman için kefalet ve garanti verilmesidir.

 • Faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun faaliyet yürüten katılım finans kuruluşlarımızın sinerjisini artırarak, sektörün kendi bünyesinde kefalet ihtiyaçlarının karşılanması ve katılım ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlamak.

 • Katılım finans esaslarına uygun çalışan işletmelerin, finansmana erişim sürecinde teminat ihtiyaçlarını karşılamak.

 • Katılım finans sektörünün tüm kurumsal yapıları ve enstrümanlarıyla birlikte ülkemizin bu alandaki ihtiyaçlarının tamamen karşılanabilecek düzeye ulaşmasını ve uluslararası katılım finans ekosisteminde de “iyi uygulama modeli” olarak gösterilebilecek bir ekosisteme ve derinliğe sahip olabilmesi amaçlanmaktadır.

Katılım Finans Kefalet A.Ş’nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
  Ortaklık Payları
Hazine ve Maliye Bakanlığı4,0%
Türkiye Katılım Bankaları Birliği6,0%
Albarakatürk Katılım Bankası A.Ş15,0%
Emlak Katılım Bankası A.Ş15,0%
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş15,0%
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş15,0%
Vakıf Katılım Bankası A.Ş15,0%
Ziraat Katılım Bankası A.Ş15,0%
   Toplam100,0%
KFK Yönetim Kurulu
 • Prof. Dr. Murat Balcı – Yönetim Kurulu Başkanı
 • Hüseyin Tunç – Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 • Ömer Karakuş – Yönetim Kurulu Üyesi
 • Kerem Dönmez – Yönetim Kurulu Üyesi
 • Mehmet Bora Engür – Yönetim Kurulu Üyesi
 • Serhan Akyıldız – Yönetim Kurulu Üyesi
 • Ertuğrul İspaha – Yönetim Kurulu Üyesi
 • Emre Ertürk – Yönetim Kurulu Üyesi
 • Hüseyin Cahit Büyükbaş – Yönetim Kurulu Üyesi
 • Abdurrahman Delipoyraz – Yönetim Kurulu Üyesi

KFK Üst Yönetim
 • Ömer KARAKUŞ (Genel Müdür)
 • Dr. N. Saygın SUNGUR (Mali, İdari İşler, IK ve Operasyon Genel Müdür Yrd.)
 • Zekeriya ALTUN (Tahsis, Altyapı Geliştirme ve Risk Yönetimi Genel Müdür Yrd.)

KFK Vizyon – Misyon

Vizyon: Katılm Finans ekosisteminin arzu ettiği pazar payına erişimi için gereken desteği sağlamak, tüm işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırarak Türkiye’nin büyüme ve kalkınmasına stratejik destek sağlamak ve aynı zamanda üretim, istihdam ve ihracatta büyümeye katkıda bulunmak.

Misyon: Katılım Bankaları aracılığı ile finansmana erişim sağlamak isteyen firmaların gereksinim duyduğu teminat koşullarının sağlanmasına destek olmak.

KFK Kefalet Süreçleri

Kefalet işlemleri temel olarak;

 • Portföy Garanti Sistemi (PGS),
 • PGS Dışı kefaletler (PLS) 

olmak üzere 2 farklı metodoloji ile işleme alınmaktadır. Her bir kefalet programı için kullanılan metodoloji farklılık gösterebilmektedir.

PGS metodolojisi ile uygulanan kefalet programlarında KFK tarafından ilave bir kredi değerlendirmesi yapılmamaktadır. Kredi verilmesi uygun bulunan işletmeler için bankalarca KFK’ya kefalet başvurusu yapılmaktadır.

PLS metodolojisinde ise kredi / kefalet talebi olan firma, bankaca yapılan değerlendirmeden ayrı olarak KFK tarafından da incelenmekte ve değerlendirilmektedir.

1. PORTFÖY GARANTİSİ SİSTEMİ (PGS) KEFALET İŞLEYİŞİ

1. Firma Katılım Bankasına kredi başvurusu yapar.

2. Katılım Bankası başvuruyu değerlendirir, içsel derecelendirmesini yapar, krediyi onaylar.

3. Katılım Bankası kefalet talebini KFK’ya iletir.

4. KFK uygunluk kriteri kontrolü yapar.

5. KFK, Katılım Bankasına onay verir.

6. Katılım Bankası krediyi kullandırır.

2. PGS KAPSAMI DIŞINDA KALAN KEFALET (PLS) İŞLEYİŞİ

1. KOBİ Katılım Bankasına kredi başvurusu yapar.

2. Katılım Bankası başvuruyu değerlendirir, içsel derecelendirmesini yapar, krediyi onaylar.

3. Katılım Bankası kefalet talebini KFK’ya iletir.

4. KFK, kredi değerlendirmesini yapar ve kefalet talebi hakkında kararı verir.

5. KFK, Katılım Bankasına onay verir.

6. Katılım Bankası krediyi kullandırır.


Detaylı Bilgi için;

http://www.katilimkefalet.com.tr/tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir