Katılım Finans Kuruluşları

İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR) nedir?


2009 yılında Üsküdar’da kurulan İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR) faaliyetlerine Aziz Mahmut Hüdayi Külliyesi’ndeki küçük bir binada başlamıştır. 2015 yılında Bülbülderesi’ndeki müstakil binasına taşınmıştır. Vakıf, halihazırda Bülbülderesi’ndeki binayı ve Özbekler Tekkesi’ni ilmî çalışmalar için aktif olarak kullanmaktadır.

Vakfın kuruluş gerekçesi, küreselleşen dünyanın ihtiyaçlarının ilim adamlarının yetişmesinde yeni bir yaklaşım gerektirdiği düşüncesinde yatmaktadır. Bu yeni ilmi yaklaşımın hedefi günümüz dünyasının kültür, düşünce ve toplum sorunlarına çözüm üretebilmektir.

Bu amacı güdecek ilim adamlarının karşılaşacakları meselelere etkin ve köklü çözümler getirebilmeleri kendi tarih, düşünce ve ilim birikimimiz ile, modern sosyal ve beşeri bilimlerin her ikisinde birden yetkin olmalarına bağlıdır.

İSAR, bu hakikatten çıkarak çatısı altında destekleyeceği öğrencilere her iki alandaki bilgi birikimini aktarma gayesiyle kurulmuştur.

İSAR’ın temel gayesi üstün başarılı lisans ve lisansüstü öğrencilerini çağdaş dünyanın gerekleri doğrultusunda desteklemektir. Bu desteğin sonucunda Doğu’nun ilmi geleneğini hakkıyla hazmetmiş ve Batı’daki ilmi gelişmeleri yakından takip edebilecek ve toplumumuzun meselelerini dert edinmiş ilim adamları yetişecektir.

İSAR’ın desteklediği öğrencilerin, ülkemizin ve dünyanın karşılaşmakta olduğu kültürel ve sosyal problemlere etkin ve nitelikli çözüm önerileri sunabilecek donanıma sahip olmaları arzulanmaktadır. Bu bağlamda, öğrencilerimizin uluslararası düzeyde akademik çalışma yapabilecek derecede çalıştığı alanlara hakim olmaları ve kültürümüzü tüm dünyada gereğiyle temsil edebilmeleri istenmektedir.

İSAR’ın amacı ve hedefi; ilim ve düşünce geleneğimizi evrensel bir ufukla kavrayarak yaşadığımız dünyanın meselelerine çözümler sunabilecek ilim adamlarının ve düşünürlerin yetiştirilmesidir.İSAR bünyesinde araştırma ve eğitim birimleri bulunduran bir merkezdir. Bu birimlerin başlıcaları şunlardır;
  • İSAR Temel Eğitimi
  • Araştırma Merkezi
  • İŞ’TE İSAR
  • e-İSAR
  • İSAR International
  • İSAR Yayınları
  • İSAR Kütüphanesi

https://www.isar.org.tr/tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir