Katılım Bankacılığı

Kiler Holding, katılım bankacılığı sektörüne girmeyi hedefliyorKiler Holding 2025 stratejik hedefleri doğrultusunda katılım bankacılık alanında dijital bankacılık, finansal kiralama, hidrojen enerjisi gibi alanların incelenmesi kararını duyurdu.

Kiler Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 2025’te holdingin FAVÖK rakamlarınının yüzde 20’sinin gayrimenkul, yüzde 60’ının enerji, yüzde 10’unun sanayi, yüzde 5’inin hizmet, yüzde 5’inin ise yeni girilecek sektörlerden oluşmasının hedeflendiğini belirtti.

YENİ SEKTÖRLERE GİRME HEDEFLERİ

Holdingin 2025 yılı stratejisi kapsamında yeni sektörlere girme hedefleri doğrultusunda dijital bankacılık (katılım bankacılığı), finansal kiralama, hidrojen enerjisi gibi alanların incelenmesi kararı alındı.

Holding halihazırda FAVÖK’ünün yüzde 38’inin gayrimenkul, yüzde 52’sinin enerji, yüzde 5’inin sanayi, yüzde 5’inin hizmet sektöründen oluştuğunu duyurdu.

Holding 2025 yıl sonuna kadar toplamda 850MW’lık GES portföyü oluşturulmasını hedefliyor.Şirket’ten KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yönetim Kurulunun 10.04.2023 tarih ve 2023-10 Nolu kararına İstinaden;

2025 Yılı Stratejik Hedeflerin belirlenmesi Hakkındaki 2023 Yılı 2023/10 sayıı kararı Yönetim kurulu Kararınana istinaden

• Holdingimiz, ortaklık yapıları nedeniyle konsolide finansal tablolarımıza gelir ve operasyonel karlılık olarak yansımayan grup şirketlerimizi de içerecek şekilde, kombine bazda holding performansını izlemektedir. Hali hazırda 4 ana segment (Gayrimenkul & Taahhüt, Enerji, Sanayi, Hizmet) altında izlenen grup şirketlerimizin kombine FAVÖK rakamına katkılarının 2022 yılı itibariyle sırasıyla %38, %52, %5 ve %5 şeklindeyken 2025 yılında sırasıyla %20, %60, %10 ve %5 getirilirken kalan %5 payın ise yeni girilecek iş ve sektörlerden oluşması,

• Gayrimenkul & Taahhüt segmentinde alt segment olarak taahhüt işlerinden gelirlerin payının 2025 yılı sonuna kadar bu segment içindeki payının %50 seviyesine çekilmesi ve bu amaçla taahhüt segmentinin Biskon Yapı A.Ş. altında ayrı bir iş geliştirme başkanlığı olarak yapılandırılması,

• Enerji segmentinde tamamı enerji dağıtım faaliyetlerinden oluşan gelir yapısının, enerji üretim tarafındaki özellikle yenilenebilir enerji yatırımları ile  entegre edilmesi ve bu doğrultuda hali hazırda Kiler Tekstil ve Enerji A.Ş.’nin Van ili sınırları içinde geliştirdiği 13MW’lık arazi GES yatırımı ile Kütahya’da geliştirdiği toplam 7MW Çatı ve Arazi GES projelerine hız verilmesi, ayrıca ülkemizin enerji açığı olan bölgelerinde yenilenebilir enerji başta olmak üzere lisanslı/lisanssız ve depolamalı GES proje geliştirmeleri ile 2025 yıl sonuna kadar toplamda 850MW’lık GES portföyü oluşturulması, 

• Halka arz sürecinde de duyurduğumuz üzere şirketimizin yeni ürün, hizmet ve iş modellerine yatırım yatırım yapmak üzere oluşturduğu Ekol GSYO’nun 20 milyon ABD$’ı bulması hedeflenen portföyünün hızla oluşturulması, bu kapsamda yeni düzenlemeler ve teşvikler doğrultusunda pil paketleme ve enerji depolama faaliyetlerinde uygun yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, know-how transferi yapılabilecek yerli yabancı şirketlerle işbirliklerinin yapılması, enerji üretim tesislerine depolama ünitelerinin entegre edilmesi gibi konularda çalışmalar yapılması,

• Yeni sektörlere girme hedefleri doğrultusunda dijital bankacılık (katılım bankacılığı), finansal kiralama, Hidrojen Enerjisi gibi alanların incelenmesi,  

• 40 yıllık ticari geçmişi olan ve ikinci jenerasyon tarafından yönetilen şirket yönetiminin kurumsallaşması ve profesyonelleşmesi, üçüncü jenerasyon aile üyelerinin şirket yönetim süreçlerine entegrasyonu gibi konularda çalışmalar yapılması,

• Holding ve grup şirketlerimizin iş süreçleri, performans yönetimi ve insan kaynakları politikalarının gözden geçirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması,

• Şeffaflık ve paydaşlarımıza hesap verilebilirliği artırmak üzere grup şirketlerimizin halka açılma ve sermaye piyasası faaliyetlerinin artırılması yönündeki çalışmalara hız verilmesi,

• Holdingimiz dahil halka açık grup şirketlerimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyum kalitesinin yükseltilmesi ve tüm halka açık şirketlerimizin kademeli olarak kurumsal yönetim derecelendirme notu alması,

• Halka açık şirketlerimizin yatırımcılarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarıyla daha etkin iletişimini sağlamak üzere Yatırımcı ilişkileri ve Kurumsal İletişim departmanlarının reorganizasyonu, 

• Kiler Holding ve grup şirketlerimizin Hikmet Kiler Vakfı, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer vakıf ve dernekler üzerinden sosyal sorumluluk projelerini daha etkin bir şekilde desteklemesi, 

hususlarına yönelik çalışmalar yapma konusunda şirket üst yönetiminin yetkilendirilmesi ve bu amaçla yurtiçi-yurtdışı danışmanlık hizmetleri alınmasına;

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. “


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir