Ekonomi ve FinansMevzuat

Katılım Finans Muhasebe Standardı 41 Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı’nın taslak metni hazırlandı


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından “Katılım Finans Muhasebe Standardı (KFMS) 41 Ara Dönem Finansal Raporlama Standardının Taslak Metni” hazırlanarak kamuoyu görüşüne açıldı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından ülkemizdeki katılım finans sektörünün gelişimine katkı sağlamak, söz konusu sektöre özgü finansal işlemlerin kalitesini ve bu işlemler hakkında farkındalığı artırmak amacıyla katılım finans alanında yayımlanan uluslararası standartların mevzuatımıza kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.Bu kapsamda, AAOIFI tarafından yayımlanan Katılım Finans Muhasebe Standartlarının (KFMS) mevzuatımıza kazandırılması amacıyla, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından hazırlanan 1 adet Kavramsal Çerçeve, 1 adet Katılım Finans Muhasebe Rehberi ile 25 adet KFMS yayımlanarak mevzuatımıza kazandırılmıştır.Bununla birlikte, AAOIFI tarafından yayımlanan diğer Katılım Finans Muhasebe Standartlarının da mevzuatımıza kazandırılması çalışmaları kapsamında KFMS 41: Ara Dönem Finansal Raporlama Standardının taslak metni Kurumumuz internet sitesinde kamuoyu görüşüne açılmıştır.Taslak metne erişim aşağıdaki linkte sunulmuş olup, görüş ve öneriler 22 Mart 2024 tarihine kadar ffms@kgk.gov.tr adresine iletilebilecek.

İlgili Standardın taslak metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

KFMS 41: Ara Dönem Finansal Raporlama
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir