Katılım BankacılığıMevzuat

KGK tarafından yeni Katılım Finans Muhasebe Standartları yayımlandı


Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun (KGK) çeşitli finansal konulara ilişkin kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI) tarafından yayımlanan Katılım Finans Muhasebe Standartları’nın (KFMS) mevzuatımıza kazandırılması amacıyla, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yeni Katılım Finans Muhasebe Standartları hazırlanandı.

Kararlarla, Katılım Finans Muhasebe Standartları’nın mevzuata kazandırılması amacıyla, finansal raporlamaya ilişkin kavramsal çerçeve, finansal tablolarda genel sunum ve açıklama, zekata ilişkin finansal raporlama, Katılım Finans Pencere Modeli’ne ilişkin finansal raporlama ve vakıflar için finansal raporlama konularında düzenleme yapıldı.

Ayrıca Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ve uygulama kapsamına ilişkin kararlar alındı.

İlgili düzenlemelere ulaşmak için tıklayınız;

Katılım Finans Muhasebe Standartları – Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve (Revize)

Katılım Finans Muhasebe Standartları – Finansal Tablolarda Genel Sunum ve Açıklama (Revize)

Katılım Finans Muhasebe Standartları – Zekâta İlişkin Finansal Raporlama

Katılım Finans Muhasebe Standartları – Katılım Finans Pencere Modeline İlişkin Finansal Raporlama

Katılım Finans Muhasebe Standartları – Vakıflar İçin Finansal RaporlamaBir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir