Katılım BankacılığıKatılım Sigortacılığı ve BESMevzuat

IFSB tarafından iki yeni standart kabul edildi


İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB), 43. Konsey Toplantısı, 29 Aralık 2023’de Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yapıldı. 

IFSB 2023 Konsey Başkanı olan Suudi Merkez Bankası’nın (SAMA) ev sahipliği yaptığı toplantıya, merkez bankası başkanları ve başkan yardımcıları ile düzenleyici ve denetleyici otoritelerin üst düzey temsilcilerinden oluşan IFSB’nin 17 Konsey ve Asil Üyesi katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda IFSB Konseyi iki yeni standardın kabul edilmesine onay verdi:
  • IFSB-29: Tekâfül Teşebbüslerinde İş Denetiminin Yürütülmesi

    IFSB-29, düzenleyici ve denetleyici otoritelerin piyasalarını düzenleme ve denetlemede ve nihayetinde tekâfül segmentin büyümesini ve istikrarını desteklemede kullanabilecekleri iş yapma denetimi için bir çerçeve sağlamayı amaçlamaktadır. Yeni standart, iş yapma, tüketicilere adil muamele, dijital dağıtım, iş yapma riskinin denetimi ve gözetimi ve tüketici eğitimi ile ilgili olarak tekâfül segmentin düzenlenmesi ve denetlenmesinin özelliklerini kapsamaktadır. Küresel geleneksel çerçeveleri tamamlarken, tüketici güvenini teşvik etmeyi ve tekâfül segmentinde şeffaflığı ve adil muameleyi desteklemek için elverişli ortamı güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

  • IFSB-30: İslami Finansal Hizmetler Sunan Kurumlar için Gözden Geçirilmiş Kurumsal Yönetim Kılavuz İlkeleri (Bankacılık Segmenti)

    Kurumsal Yönetime İlişkin Gözden Geçirilmiş Kılavuz İlkeler, IFSB-3’ün güncellenmesini sağlayan ve bankacılık segmentinde İslami finansal hizmetler (IIFS) sunan kurumlara yönelik kurumsal yönetim çerçevelerindeki boşlukları ve özgünlükleri ele alan 21 İlkeyi ortaya koymaktadır. Rehber İlkeler, 2006 yılında yayımlanan IFSB-3’te (Kurumsal Yönetime İlişkin Rehber İlkeler) yer almayan ilave yönetişim alanlarını ele almakta ve BCBS Bankalar için Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyumlu olarak IIFS’nin kurumsal yönetimine ilişkin kapsamlı bir rehberlik seti sunmaktadır. Rehber İlkelerin nihai amacı, kurumsal yönetim çerçevelerinin etkinliğini artırarak, uluslararası en iyi uygulamaları güçlendirerek ve finansal istikrara ve sürdürülebilir büyümeye olumlu katkıda bulunarak IIFS’lerin bütünlüğünü ve dayanıklılığını güçlendirmektir.

Yeni onaylanan bu Standartların dijital kopyaları zamanı geldiğinde IFSB web sitesinde yer alacaktır.

Genel Sekreter Dr. Bello Lawal Danbatta, 43. Konsey Toplantısına dinamik katılımlarından dolayı değerli IFSB Konsey üyelerine içten teşekkürlerini ifade etti.

“Konseyimizin bugünkü varlığı ve katılımı, etkin IFSB yönetişiminin ilerletilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. IFSB’nin kendini işine adamış üyeleri tarafından sağlanan sürekli işbirliği, anlamlı katılım ve paha biçilmez desteği derinden takdir ediyoruz. Sayın Ayman Al Sayari’ye 2023 yılı Konsey Başkanı olarak takdire şayan yönetimi için ve Suudi Merkez Bankası’na bu yılki muazzam destekleri için şükranlarımızı sunarız.”

Sekreterya’nın 2024 yılı IFSB Konsey Başkanı ve Başkan Yardımcısına coşkulu karşılamasını da şu sözlerle ifade etti: “IFSB’nin en yeni Başkanı, Banque Centrale de Djibouti (Cibuti Merkez Bankası) Başkanı Sayın Ahmed Osman Ali ve Başkan Yardımcısı, Bank al-Maghrib (Fas Merkez Bankası) Başkanı Sayın Abdellatif Jouahri’nin rehberliğinde işbirliğine dayalı ve verimli bir başkanlık dönemi geçirmeyi dört gözle bekliyoruz. Paha biçilmez rehberliğiniz ve sarsılmaz desteğinizle IFSB’yi ve küresel İslami finans alanındaki etkimizi daha önce görülmemiş boyutlara taşımaya hazırız.”

IFSB’nin büyüyen üyeliğine ek olarak Konsey, beş yeni kuruluşu onayladı ve kabul etti;

Ortak üye olarak Somali Merkez Bankası
Gözlemci üye olarak Meethaq Islamic Bank (Bank Muscat)
Gözlemci Üye olarak Taj Bank (Nijerya)
Gözlemci üye olarak Noor Takaful (Nijerya)
Gözlemci üye olarak Sterling Bank (Nijerya)


IFSB’nin bugüne kadar 82 düzenleyici ve denetleyici otoriteden oluşan 191 üyesi bulunmaktadır, 10 uluslararası hükümetler arası kuruluş ve 58 yargı alanında faaliyet gösteren 99 piyasa oyuncusu (finansal kuruluşlar, profesyonel firmalar, endüstri birlikleri ve borsalar).

43. IFSB Konsey Toplantısı, üye ülkeler arasındaki bağları güçlendirmeye ve İslami finansın sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve finansal kapsayıcılığı küresel ölçekte desteklemedeki rolünü pekiştirmeye hazırlanıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir