Katılım Bankacılığı

Adabank, katılım bankası olarak faaliyet gösterecek


Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), mevduat bankası olarak faaliyet gösteren Adabank AŞ’nin niteliğinin katılım bankası olarak değiştirilmesine izin verdi.

BDDK’nin söz konusu kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Adabank’a, katılım fonu kabulü ile finansal kiralama işlemleri konularında faaliyette bulunma izni verilirken, bankanın mevduat kabulü izni iptal edildi.

Söz konusu kararlar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca alındı.

Bankalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 30 Ekim 1984 tarihinde özel sermayeli bir mevduat bankası olarak bankacılık faaliyetlerine başlayan Adabank A.Ş. 23.11.2023 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı ile katılım bankası olarak faaliyete devam edecek.

Kararın tam metni aşağıdaki şekildedir;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Karar Sayısı: 10729
Karar Tarihi: 23.11.2023
(28.11.2023 tarihli ve 32383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)

Kurulun 23.11.2023 tarihli toplantısında, 22.11.2023 tarih ve E-32521522101.01.01[22]-101932 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Mevduat bankası olarak faaliyet gösteren Adabank A.Ş.’nin (Banka) katılım bankası olarak niteliğinin değiştirilmesi talebinin değerlendirilmesi neticesinde; Bankaya, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen “katılım fonu kabulü” ile (t) bendinde belirtilen “finansal kiralama işlemleri” konularında faaliyette bulunma izni verilmesine ve anılan maddenin ikinci fıkrası kapsamında Bankanın “mevduat kabulü” izninin iptal edilmesine

karar verilmiştir.


Adabank Hakkında

2004 yılında Uzan Grubuna ait tüm şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konulmuştur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2006 yılında bankanın satışını gerçekleştirmiştir. 2006 yılında yapılan bu satışta, banka 45.1 milyon Türk lirası karşılığında Kuveytli şirket olan The International Investor Grubuna satılmış ancak grubun bu alımını mali yetersizlik nedeniyle BDDK iptal etmiştir. 

Daha sonra 2008 yılı Eylül ayında bankanın satış işlemleri tekrar gerçekleştirmiştir. Bu satışta ise Sinpaş Grubu iştiraklerinden Kök Menkul ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret A.Ş., ihalede en yüksek fiyat olan 57.1 milyon dolar teklif vermiş ancak iki yıl aradan sonra 2010 yılında BDDK ihaleye onay vermemiştir. 

2011 yılı Temmuz ayında banka için tekrar ihaleye çıkan BDDK’ya, bu satışta Remzi Gür ve ortağı G Capital tarafından 75 milyon dolarlık teklifte bulunulmuştur. Ancak BDDK 2 Ekim 2012 tarihinde bu satışa da onay vermemiştir.

23 Ağustos 2023 tarihinde Adabank, Ahlatcı Holding’e 215 Milyon TL bedelle satılmıştı.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir