Katılım Finans Kuruluşları

İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama Derneği (İKSAR) nedir?

İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama Derneği (İKSAR), 2018 yılında Sakarya’da bir grup akademisyen tarafından kurulmuştur.

Türkiye’de son yıllarda İslam iktisadı ve bunun bir alt kategorisi olan İslami finans alanında akademik anlamda birçok çalışmak yapılmakta ve gün geçtikçe bu çalışmalar daha çok kişilere ulaşmaktadır.


Bu teorik bilgilerin pratiğe olabildiğince yansıtılmasını ve toplumda bilinç oluşturularak yaygınlaşmasını, kendisine özel olarak amaç edinen İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama Derneği (İKSAR), 2018 yılında Sakarya’da bir grup akademisyen tarafından kurulmuştur.

İKSAR’ın en temel faaliyeti karz-ı hasene dayalı İslami mikrofinans programıdır. Bu programda düşük gelir grubundaki insanlara, gelir getirici bir faaliyette kullanmaları için, ihtiyaç duydukları sermaye karz-ı hasen olarak verilmektedir.


Bu kişilerin gelirlerini, yaşam standartlarını “arttırma” niyeti İKSAR’a (إكثار) ismini vermektedir. Bu programımız Türkiye’deki ilk kurumsal İslami mikrofinans uygulaması olmuştur. Karz-ı Hasen programının yanında ikinci el ürünlerin dönüşümünü sağlamayı amaçlayan Hayr’ola projesi de devam etmektedir.

İKSAR’ın amacı İslam iktisadı konusunda yapılan uygulamaya dönük akademik çalışmaların mümkün olduğunca hayata geçirilmesini sağlamaktır. İKSAR, Sakarya’da faaliyet gösteren yerel bir dernektir ve ilerleyen dönemde bünyesindeki projeleri Türkiye’nin başka bölgelerinde de yaygınlaştırmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir.


Misyonu

İslam’ın ekonomik hayat da dahil olmak üzere insanın her alanını kapsadığı bilinciyle İslam iktisadının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve bu uygulamalarımızın toplumda yaygınlaşmasını sağlamak için elimizden geldiğince gayret göstermektir.


Vizyonu

Sakarya’da kendi çevremizden başlayarak İslam iktisadının uygulanmasına yönelik Türkiye çapında faaliyetlerde bulunmaktır.


TEMEL DEĞERLERİ

Samimiyet: Uygulamalarımızda İslam’ın iktisat ve finans ile ilgili ölçülerini sadece şekil olarak değil aynı zamanda öz olarak da benimsemek, her zaman ihlasla hareket etmek.

Toplumsal Faydayı Düşünme: Faaliyetlerimizde toplumun tüm kesimlerinin faydasını gözetmek.

Şeffaflık: Paydaşlarımızla düzenli bilgi paylaşımına ve kamuyu bilgilendirmeye önem vermek.

Sürdürülebilirlik: Uzun vadeli ve sağlam şekilde faaliyetlerimizi sürdürmek.

Örneklik: En iyi uygulamaları gerçekleştirmeye çalışmak ve başkalarına örnek teşkil ederek tek olmayı değil olabildiğince hayrı yaymayı benimsemek.

İstişare: Faaliyetlerimizi yaygınlaştırıp çeşitlendirirken paydaşlarla istişare içerisinde hareket etmek.İKSAR nedir ve ne için kurulmuştur?

Kurucuları, Sakarya Üniversitesi’nde görevli, İslam iktisadını teorik bilgilerin yanında gerçek hayata da aktarmaya çalışan bir grup akademisyen. Uygulama ile ilgili çalışmaları yapabilmek için İKSAR Derneğini 2018 yılında Sakarya’da kurdu.


Derneğin fon kaynağını ne oluşturuyor?

Derneğin fon kaynağı bağışçıların desteklerinden ve üyelerin aidatlarından oluşmaktadır.


Dernektekiler bir maaş alıyor mu?

Hayır, tamamen gönüllülük esasına göre çalışıyor.

Ne tür programlarınız var?

İKSAR’ın en temel faaliyetini karz-ı hasene dayalı İslami mikrofinans programı oluşturuyor. Düşük gelir grubundakilere verdiği karz-ı hasenle birlikte program Türkiye’deki ilk kurumsal İslami mikrofinans uygulaması oldu.

Diğer bir proje ise Hayr’ola Projesidir. Bu proje ile âtıl şekilde duran ilk etapta kitap ve kırtasiye ürünlerinin yeni sahiplerine ulaştırılması ve elde edilen bağışın hayır faaliyetlerine aktarılmasını amaçlıyor.


Dernek nerede, şubeleri var mı?

Sakarya’da bulunan yerel bir dernektir. Herhangi bir şubesi bulunmamaktadır.


Daha fazla bilgi nereden temin edilebilir?

Aşağıdaki internet adresinden ve sosyal medya hesaplarından güncel faaliyetleri takip edebilirsiniz. Sitedeki iletişim bilgileri üzerinden irtibata geçebilirsiniz.


http://www.iksar.org.tr/
https://twitter.com/iksardernegi


İKSAR hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz;

http://iksar.org.tr/s-s-s/


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir