Katılım BankacılığıKatılım Sermaye PiyasasıMevzuat

Katılıma hesaplarında, kira sertifikalarında ve yatırım fonlarında stopaj indiriminin süresi uzatıldı


Katılıma hesaplarında stopaj indirimi süresi 30 Nisan 2024’e kadar uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylar ile Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde indirimli stopaj uygulamasında süre uzatımına gidildi.  Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ayrıca; bankaların ihraç ettiği ve fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen kazanç ve iratlarda, yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde, varlığa ve ipoteğe dayalı, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde indirimli gelir stopaj oranı uygulamasının süresi 30 Nisan 2024’e kadar uzatıldı.

Bu karar, söz konusu yatırım araçlarına olan ilgiyi artırarak yatırımcılara vergisel avantajlar sağlamayı amaçlamaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan geçici hükümlerde belirtilen tevkifat oranlarının geçerlik süresi 31 Aralık 2023 tarihinde sona eriyordu.


Stopaj Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Stopaj köken olarak Fransızcadan gelen bir kelimedir. Kelime anlamı “kaynaktan kesme” olan stopaj, bir vergi türüdür. Bilindiği üzere vergi, devlet tarafından çeşitli kanallarla vatandaşlardan toplanan ödemelerdir. Vergi sistemi temelde oransal olarak bildirme esasına dayalıdır. Vergiye tabi herhangi bir işlem gerçekleştiğinde devletin belirlediği vergi oranına göre hesaplama yapılır ve vergi beyanında bulunulur. Sonrasında ise vergi ödemekle mükellef olan kişi vergi borcunu öder.

Genel vergi beyanı ve ödeme usulü bu şekilde işlemekle birlikte bunun bazı istisnaları söz konusu olabilir. Gelir ve kurumlar vergisine tabi olan kazançlardan alınan stopaj vergisi bu istisnalardan biridir. Stopaj vergisi kesintisi kazancın sahibi olan kişiye ödeme yapılmadan önce gerçekleşir.

Stopaj Kesintisi Nedir?

Stopaj kesintisi gelir ve kurumlar vergisine tabi olan kazançlar üzerinden devletin belirlediği oranlarda yapılan kesintidir. Ülkemizde üzerinden stopaj kesintisi yapılan gelir kalemleri şu şekilde sıralanabilir:

● Kira gelirleri
● Çalışanlara yapılan maaş ödemeleri
● Gider pusulaları
● Kâr payları
● Serbest meslek ödemeleri

Stopaj Kesintisi Neden Yapılır?

Stopaj kesintisi yapılmasındaki amaç temel olarak vergilendirme konusunda yaşanabilecek hataların önüne geçmektir. Vergi konusunda bilgi sahibi olan insanlar ilgili ödeme başka kişilerin eline geçmeden önce gerekli vergi kesintisini yapıp devlete öderler. Böylece vergi sisteminin etkin ve hatasız şekilde işlemesi amaçlanmıştır. Ayrıca vergi kaçırılması gibi olumsuz durumların önüne geçilmesi bakımından da stopaj vergisi oldukça önemlidir.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir