Katılım Sigortacılığı ve BESMevzuat

SEDDK’den Sigorta Tahkim Yönetmeliği’nde revizyonSEDDK, son yıllarda hızla artan dosya yoğunluğu nedeniyle itiraz hakemlerinin sayısının artırılması için itiraz hakemi olarak görev yapacakların sigorta hakemleri arasından seçilmesine karar verdi.

Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı 27 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında artan maliyetlerin etkin yönetimini sağlamayı teminen Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), devreye aldığı “Trafik Sigortası Yol Haritası” kapsamında Sigorta Tahkim Yönetmeliği’nde de revizyona gitti.

Bu kapsamda, SEDDK’nin “Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla faaliyette bulunan Sigorta Tahkim Komisyonu, alternatif yargı yolu olması hasebiyle adalet sisteminin yükünü önemli ölçüde azaltırken, Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından uygulanacak bu yönetmelikte birçok alanda değişiklik yapıldı.

Bu kapsamda başta hakemlerin üzerindeki mevcuttaki aşırı iş yükünün azaltılması ve yargılama kalitesinin artırılması amacıyla yönetmelikte düzenleme yapıldı.

İlaveten, hakemlik sınavına girebilecekler yeniden tanımlanarak sigortacılık mesleğinin temel fonksiyonlarından olan aktüerya, risk kabul, teknik muhasebe ile reasürans alanları sigortacılık deneyimine dahil edildi ve hakem adayı tabanı genişletildi.

Ayrıca, son yıllarda hızla artan dosya yoğunluğu hasebiyle itiraz hakemlerinin sayısının artırılması için genişletici önlemler alındı. Bu kapsamda itiraz hakemi olarak görev yapacakların sigorta hakemleri arasından seçilmesine de olanak sağlandı.

Operasyonel verimlilik öngörüldü

Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi kapsamında, Sigorta Tahkim Komisyonu’nun başvuru aşamasından karar aşamasına kadar elektronik ortamda yürütülmesine imkan sağlanarak operasyonel verimlilik öngörüldü.

Yapılan değişiklikle itiraz yetkilisinin nitelikleri yeniden tanımlanırken, itiraz hakem heyetine usulüne uygun yapılmayan başvurularda, başvuru ücretinin yarısının iade edilmesi hüküm altına alınarak usulsüz başvuruların önüne geçilmesi ve maliyet azaltıcı tedbir alınması amaçlandı.

Uyuşmazlıkların çözümü için görev alan hakemlerin önemli mazeretlerinin bulunması durumunda dosya bakma zorunluluklarını durdurabilmelerine olanak sağlandı.

Bu kapsamda, mücbir nedenler ve diğer önemli mazeretler nedeniyle dosya kabulü yapamayan hakemlerin, takip edildiği listenin belirli periyodlarla gözden geçirilmesine karar verildi.

Hakem listesinden silinme halinde sonuçlanmayan başvurular için izlenecek yol belirlendi ve bu konudaki düzenleme, kanunun 30. maddesinin 12 ve 15. fıkralarındaki sürelere uygun olarak yeni görevlendirilen hakemler için işin niteliğine uygun şekilde tespiti sağlandı.

Devreye alınan bu değişikliklerle Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuran sigortalıların iş süreçlerinin daha hızlı, güvenilir ve etkin yürütülmesi amaçlanırken, gelecek dönemde “Trafik Sigortası Yol Haritası” kapsamında tahkim sisteminde yapılacak kanuni düzenlemelerle maliyet azaltıcı ilave tedbirler de alınacak.Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir