Katılım Finans KuruluşlarıKatılım Sigortacılığı ve BES

Katılım Sigortacılığı Derneği (KATSİDER) nedir?

Katılım Sigortacılığı Derneği (KATSİDER), 2014 yılında Neova Katılım Sigorta ve Katılım Emeklilik ve Hayat şirketleri öncülüğünde kurulmuştur.


KATSİDER; Ülkemizde faaliyet gösteren katılım sigortacılığı kapsamındaki sigorta şirketlerinin, uluslararası faizsiz sigortacılık esasları olarak bilinen Tekâfül sigortacılığı prensipleriyle faaliyetlerinin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.


Bu zamana kadar katılım sigortacılığı alanında birçok çalıştay ve sempozyuma öncülük etmiş, en son Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen ve ana teması “Katılım Finansın Ekonomi Politiği” olarak belirlenen, “I. Uluslararası Sigortacılık, Bankacılık ve Finans Sempozyumu’nun sponsorlarından biri olmuştur.

Derneğin birçok akademisyen ve sektör çalışanı bireysel üyesi yanında, Neova Sigorta A.Ş. ve Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. olarak iki kurumsal üyesi bulunmaktadır.

Derneğin faaliyetleri kısaca sigortacılık ve katılım (Tekâfül) sigortacılığı alanındaki gelişmeleri takip edip eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmak, sektör ve ülke yararına politikalar oluşturulmasına katkı sağlamak, üniversitelerle müşterek toplantı, eğitim ve çalışmalar yürütmek, katılım sigortacılığı sektörünün ilgilendiği konularda bilim ya da danışma kurulları oluşturarak sektördeki şirketlere/birimlere danışmanlık, eğitim, destek ve raporlama gibi hizmetleri sağlayabilecek çalışmalar organize etmektir.


Yönetim Kurulu

 • Başkan
  Neova Katılım Sigorta A.Ş. Adına Özgür Bülent KOÇ

 • Başkan Yrd.
  Levent ORUÇ

 • Başkan Yrd.
  Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Adına Ayhan SİNCEK

 • Genel Sekreter
  Yunus Emre GÜRBÜZ

 • Sayman
  Serdar SEVİNDİK

 • Üye
  Oğuz KARAHANÇER

 • Üye
  İsmail AYDEMİRDenetim Kurulu

 • Başkan
  Mehmet ODABAŞI

 • Üye
  Ömer Can HERGENÇ

 • Üye
  Semih ŞAŞGINDernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Sigortacılık ve katılım (Tekâfül) sigortacılığı alanındaki gelişmeleri takip etmek, konu ile ilgili eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmak,

 2. Sektör ve ülke yararına politikalar oluşturulabilmesi için girişimlerde bulunmak,

 3. Üniversitelerle iletişim kurarak dernek amacına uygun konularda müşterek toplantı, eğitim ve çalışmalar yürütmek,

 4. Katılım sigortacılığı sektörünün ilgilendiği konularda bilim ya da danışma kurulları oluşturarak sektördeki şirketlere/birimlere danışmanlık, eğitim, destek ve raporlama gibi hizmetleri sağlayabilecek çalışmalar organize etmek,

 5. Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı fertlerin yetişmesini imkân sağlamak, gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs vermek,

 6. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

 7. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

 8. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

 9. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş, menkul-gayrimenkul ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

 10. Okul, cami, yol, su vs. gibi yerlere imkânlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar yapmak,

 11. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

 12. Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sınai işletmeler kurmak ve işletmek,

 13. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

 14. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, sergi, spor, gezi ve eğlence etkinlikleri düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

 15. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

 16. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, birlik kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona veya birliğe katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

 17. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

 18. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

 19. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

 20. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir