Katılım BankacılığıKatılım Sigortacılığı ve BES

Türk Eximbank, Katılım Esaslı İhracat Alacak Sigortası Programı’nı uygulamaya alıyor


Türkiye’nin resmi ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank, faizsiz bankacılık alanında ihracatçıların ihtiyaçlarına çözüm üretmek için önemli adımlar atıyor.

BDDK’nın kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz bankacılık işlemlerini icra etmelerine yönelik Bankacılık Kanunu’nda yaptığı değişiklikler sonrasında Türk Eximbank tarafından faizsiz bankacılık ürünlerinin oluşturulması çalışmalarına hız verildi. Bu doğrultuda 2022 yılı içerisinde Banka bünyesinde faizsiz bankacılık Danışma Komitesi kurulmuştur.

Dünyada örnekleri bulunan pencere sistemi modeli ile faizsiz bankacılık faaliyetlerini tüm iş süreçlerinde diğer bankacılık faaliyetlerden ayrıştıran Türk Eximbank, 1989 yılından bu yana ihracatçılara sunduğu ihracat kredi sigortası programları arasına “Katılım Esaslı İhracat Alacak Sigortası” ürününü eklemiştir.

Türk Eximbank’ın gelişen vizyonunun ve yenilikçi yaklaşımının bir yansıması olarak, ihracat kredi sigortası alanında bir ilk olan Katılım Esaslı İhracat Alacak Sigortası, ihracatçıların yurt dışında yerleşik alıcılara yönelik Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları’na uygun mal satışlarından doğacak azami 360 gün vadeli ihracat alacaklarının ticari ve politik risklere karşı sigortalanması yoluyla ülkemiz ihracatının güvenilir bir ortamda artırılmasına katkı sağlayacaktır.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney faizsiz bankacılık faaliyetlerine oldukça önem verdiklerini belirterek, ‘Hibrit Model (vekalet/mudarebe) ile çalışacak program kapsamında Bankamız bünyesinde kurulan Danışma Komitesi’nden uygunluk alınmıştır. Bankamızın katılım sigortacılığı muhasebe hesaplarının mevcut konvansiyonel sigortacılık muhasebe hesaplarından ayrıştırılarak sigortalıların ödeyeceği katkı primlerinin ayrı bir risk fonuna aktarılması sağlanmıştır.

Söz konusu fonda toplanan katkı primleri faizsiz bankacılık yatırım araçlarında değerlendirilecek ve sigortalı firmaların uğrayacağı zararlara ilişkin tazminat talepleri bu fon üzerinden karşılanacaktır. Bankamız tarafından Katılım Esaslı İhracat Alacak Sigortası ile üstlenilen risklerin Türk Katılım Reasürans ve uluslararası retekafül şirketleriyle paylaşılmasına yönelik anlaşmalar yapılmıştır’ açıklamasında bulundu.

Bankanın her yıl ürün ve hizmet kapsamını genişlettiğini vurgulayan Güney, ‘Bankanın bir diğer önemli ürünü olan ihracat kredi programları kapsamında uluslararası kuruluşlardan faizsiz bankacılık esaslarına göre fon temin ederek ihracatçılara sunduklarını, İslam Kalkınma Bankası (IDB) ile yapılan iki aşamalı murabaha anlaşması, Körfez kaynaklı sendikasyon finansmanı ve Uluslararası İslami Ticaret Finansman Kuruluşu (ITFC) ile yapılan murabaha sendikasyonuyla faizsiz bankacılık çerçevesinde fon temin ederek 2022 yılında 105 milyon ABD Doları tutarında murabaha finansmanı sağladıklarını, bu yıl ise toplam 327 milyon ABD Doları tutarında fon kullandırımına devam ettiklerini” ifade etti.

Uluslararası kuruluşlardan temin edilen fonlar dışında kendi kaynaklarından ticari bankalar aracılığıyla kullandırdıkları Sevk Öncesi İhracat Kredisi ürününü Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına uygun hale getirerek katılım bankalarından başvuru yapan ihracatçılara da sunduklarını, Katılım Bankaları Finansal Kiralama İşlemlerine Yönelik Finansman Programı ile de ihracatçı firmaların finansal kiralama yoluyla yapacakları yatırımlarına yönelik finansman sağladıklarını belirten Ali Güney “ Türk Eximbank olarak Faizsiz Bankacılık alanında finansman ve sigorta ürünlerimizi çeşitlendirerek tüm ihracatçılarımıza ulaşmayı hedefliyoruz.’ değerlendirmesinde bulundu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir