Katılım Bankacılığı

T.O.M. Katılım Bankası’nın Danışma Komitesi belli oldu


Katılım finans prensipleriyle dijital banka olarak faaliyetlerine başlayan T.O.M. Katılım Bankası’nın Danışma Komitesi internet sitesinde yayınlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) faaliyet iznini alarak, dijital katılım bankası olan kuruluş, T.O.M. Katılım Bankası A.Ş adıyla faaliyetlerine başladı.

– Üç kişiden oluşan Danışma Komitesi belli oldu

T.O.M. Katılım Bankası’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre banka faaliyetlerinin faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla banka bünyesinde Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi tesis edildi.

İnternet sitesinde, T.O.M. Katılım Bankası Danışma Komitesi başkan ve başkan vekili detayları ile icazet belgelerine ilişkin dair henüz herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

T.O.M. Katılım Bankası Danışma Komitesi;
  • Doç. Dr. Abdulkadir ATAR
  • Doç. Dr. Muhammed Fatih TURAN
  • Dr. Mehmet GAYRETLİ
Doç. Dr. Abdulkadir ATAR kimdir?

1983 yılında Erzurum’da doğdu. 2007 yılında Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu’nun danışmanlığında hazırladığı “Maliye Nezareti Temettüat Defterlerine Göre Tavşanlı Nahiyesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı” başlıklı tezi ile Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı yüksek lisans programından mezun oldu.

Yine aynı bölümün doktora programından 2015 yılında Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu’nun danışmanlığında hazırladığı “XVIII. Yüzyılda Yayımlanmış Fetva Mecmualarına Göre Osmanlı’da İktisadi Hayat” başlıklı tezi ile mezun oldu. 2004-2016 yılları arasında bir katılım bankasının genel müdürlük ve şube birimlerinde çeşitli kademelerde çalıştı. 2016 yılında akademiye geçen Atar, Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü’de Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Muhammed Fatih TURAN kimdir?

2000 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat fakültesinden mezun olan Turan, 2003 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Araştırma Görevlisi kadrosuna atandı. 2004 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalında “İslam Hukuku Açısından Usulsüz Vedia Akdi” isimli teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2008 yılında Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı yabancı hükümet bursları kapsamında Ürdün Üniversitesi Dil Merkezinde 8 ay süreyle Arapça Dil Eğitimi aldı. 2011 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “İslam Hukukunda Karine” isimli doktora tezini tamamladı ve Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Bilim Dalına Yrd. Doç. Dr. olarak atandı.

2019 yılında Erzincan Üniversitesi Binali Yıldırım Üniversitesine Dr. Öğretim Üyesi olarak atandı ve 2020 yılında doçent oldu. Halen bu fakültede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Mehmet GAYRETLİ kimdir?

1995 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Gayretli, 1996-97 arasında kısa bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmenlik yaptıktan sonra 1997-1999 arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1999-2011 arası özel sektörde çalıştıktan sonra 2011 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak göreve başladı. Halen aynı fakültede görevine devam etmektedir. 1995-1999 arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim dalında yüksek lisansını yaptı ve “İslam Hukukunda Şahsa Bağlı Ayni Haklar: İntifa ve Sükna Hakları” adlı tezini vererek mezun oldu.

Aynı üniversitenin aynı bölümünde 2001 yılında doktoraya başlayarak “Tanzimat Sonrasından Cumhuriyet’e Kadar Olan Dönemde Kanunlaştırma Çalışmaları” adı teziyle doktorasını tamamladı. Lisans ve lisansüstü düzeyde İslam hukukunun çeşitli alanlarıyla, faizsiz bankacılık ve sigorta olmak üzere dersler vermiş, tezler yönetmiş olan Gayretli’nin İslam hukukunun farklı alanlarıyla ilgili telif ve tercüme olmak üzere çeşitli kitap, kitap bölümü ve makaleleri yayınlanmış, çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlarda tebliğler sunmuştur.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir