Mehmet ODABAŞI

1975 yılında Sivas’ta doğdu. İlkokul ve İmam Hatip Lisesini (1993) Sivas’ta bitirdi. Lise ’de okurken özel Arapça ve İslami ilimler dersleri aldı. 1993 Yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı ve 1998 yılında lisans eğitimini tamamladı. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bölümünde yüksek lisans yaptı. Şu anda aynı üniversitede İslam Hukuku alanında Doktora tez çalışmalarını sürdürmektedir.

1993 yılında Marmara Üniversitesini kazandığı dönemden itibaren Nurettin Can Hocadan Arapça ve İslami ilimler okudu. İmam Serahsi’nin Mebsut adlı eseri ile İthafü’l-kârî bihtisâri Fethi’l-bari adlı eserin tercüme heyetinde bulundu. Son olarak 2011 yılında Doç. Dr. İ. Emin Aktepe ile birlikte, merkezi Bahreyn’de bulunan ve İslami Finans ve Bankacılık alanında standart belirleyici bir kurum olarak uluslararası bir konuma sahip bulunan  AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) tarafından yayımlanan “el-Meâyîrü’ş-Şer’iyye” adlı eserin “Faizsiz Bankacılık Standartları” adıyla Türkçe’ye kazandırılmasını sağlamıştır.

Faizsiz Bankacılık ve İslâmî Sigortacılık alanında sürekli eğitim ve seminerler vermeye devam etmekte olup bu çerçevede Katılım Bankaları Birliği, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Danışma Kurulu Başkanı olduğu İSFA Akademi tarafından düzenlenen İslami Bankacılık konulu eğitim ve seminerlere aktif katılım sağlamaktadır.

Mehmet ODABAŞI evli ve üç çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir.

 Yüksek Lisans Çalışması

Dönem                            : 2002-2005

Üniversite                        : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – İslam

Hukuku Bilim Dalı

Tez Konusu                       : “Amelü Ehli’l-Medine Anlayışının İmam Malik’in Fıkıh

Doktrinine Etkileri” (The Theory of Madinan Amal And its Effects on The Jurisprudence of Al-Imam Malik)

Tez Danışmanı                  : Prof. Dr. Fahrettin ATAR

Doktora çalışması

Dönem                            : 2005 –

Üniversite                        : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – İslam

Hukuku Bilim Dalı

Tez Konusu                       : “Bir Menkul Kıymet Türü Olarak Sukûku’l-İcâre Ve İslam

Hukuku Açısından Değerlendirilmesi” (“Sukuk al-Ijarah

As a Type of Securities and Its Evaluation According to Islamic Law”)

Tez Danışmanı                  : Prof. Dr. Rahmi Yaran

Yayımlanmış eserlerinden bazıları

  1. “Faizsiz Bankacılık Standartları”, AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), el-Meâyîrü’ş-Şer’iyye (Tercüme), TKBB Yayınları, İstanbul 2012.
  2. Mebsut (İmam Serahsi), (Tercüme-Kurul), Gümüşev Yayınları, İstanbul, 2008. (Hanefi Mezhebi Temel Kaynaklarından)
  3. Muhtasar Fethu’l-Bâri (Buhari Şerhi), (Tercüme-Kurul), Polen Yay., İstanbul 2006.
  4. Sufiyye Adabı (Muhammed b. Abdullah el-Hani), (Tercüme), Mavi Yay. İstanbul 2002.
  5. Dünyanın Aldatmasından Korunmak (İmam Gazali)(Tercüme), Polen Yay. İstanbul 2005.
  6. Ulema-i Sufiyye, (Tercüme), Mavi Yay., İstanbul
  7. Eşinizin Kalbine Giden Yol, (Tercüme), Polen Yayınları, İstanbul, 2009.
  8. Hakikati Arayanlara Kılavuz (Haris el-Muhasibi), (Tercüme), Mavi Yay. İstanbul 2001.

 
Çalışma Hayatı

Kurum / Kuruluş Dönem Görev /Unvan
1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2000-2002 Halkla İlişkiler
2- Özel Marmara Erkek Öğrenci Yurdu 2002-2005 Yönetici
3- Kuveyt-Türk Katılım Bankası A. Ş. 2004- Danışman- Murakıp
4- Neova Sigorta 2009 – 2009-2013 Danışman Murakıp 2013- Danışma Kurulu Üyesi
5- İskân Gayrimenkul A.Ş. 2009 – 2009-2013 Danışman Murakıp 2013- Danışma Kurulu Üyesi
6- Autoland Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2009 – 2009-2013 Danışman Murakıp 2013- Danışma Kurulu Üyesi
7- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. 2014- Danışma Kurulu Üyesi
8- Kuwait Turkish Participation Bank Dubai Ltd. 2014- Danışma Kurulu Üyesi
9- İSFA Akademi 2014- Danışma Kurulu Üyesi