Katılım Sermaye Piyasası

BİST katılım endekslerinde dönemsel değişiklikler yapıldı


Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından BIST Katılım Tüm, BIST Katılım 100, BIST Katılım 50, BIST Katılım 30, BIST Katılım Sürdürülebilirlik ve BIST Katılım Temettü Endekslerinde 01/07/2024 – 30/11/2024 dönemi için değişiklikler yapıldı.

Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yaptığı açıklamada katılım endekslerindeki değişiklikleri duyurdu.

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti’nin 10.3. maddesine istinaden Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce; BIST Katılım Tüm, BIST Katılım 100, BIST Katılım 50, BIST Katılım 30, BIST Katılım Sürdürülebilirlik ve BIST Katılım Temettü endekslerinde 01.07.2024 – 30.11.2024 dönemi için aşağıdaki tablolarda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verildi.

BIST KATILIM TÜM ENDEKSİBIST KATILIM 100 ENDEKSİBIST KATILIM 50 ENDEKSİBIST KATILIM 30 ENDEKSİBIST KATILIM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİBIST KATILIM TEMETTÜ ENDEKSİ
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir