Katılım Sigortacılığı ve BESMevzuat

BES birikimi ile finansman kullanımına imkan sağlayan yönetmelik çıktı

BES’te birikimi bulunan katılımcılar, bankalardan kullanacakları finansmanlar için ilgili BES sözleşmesinden kaynaklı alacaklarını kredi finansman sınırlı olmak üzere bankaya devredebilecek ve ihtiyaçları olan finansmana daha rahat erişim sağlayabilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 22 Ocak 2022’de 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) yer alan katılımcıların bireysel emeklilik sözleşmelerinden kaynaklı devlet katkısı hariç alacağının tamamını veya bir kısmını alacağın devri sözleşmesi yoluyla devredebilmesine imkân tanındı.

Bu bağlamda, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte gerekli değişiklikler yapılarak alacağın devri işleminin uygulama usul ve esasları düzenlendi. Böylelikle, katılımcıların acil nakit ihtiyacı durumunda BES sözleşmelerini tamamen sonlandırarak sistemde kazandığı haklarını kaybetmesinden kaynaklanan mağduriyetlerin yaşanmaması için BES sözleşmelerinden kaynaklı alacaklarını bankalara devrederek finansman kullanılabilmesinin önü açıldı.


Katılımcılar, bankaya devrettikleri alacak tutarının üstündeki birikimlerini tercih ettikleri fonlarda değerlendirebilecek

Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği 28 Eylül 2023’ten sonra BES’te birikimi bulunan katılımcılar, bankalardan kullanacakları finansmanlar için ilgili BES sözleşmesinden kaynaklı alacaklarını finansman süresiyle sınırlı olmak üzere bankaya devredebilecek ve ihtiyaçları olan finansmana daha rahat erişim sağlayabilecek.

Bu süreçte, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından geliştirilecek merkezi bilgi sistemi vasıtasıyla paydaşlar tarafından gerekli sorgulamalar yapılacak ve alacağın devri sözleşmesinin onaylanması ile katılımcının BES sözleşmelerinden doğan bazı hakları, finansman yükümlülükleri tamamlanana kadar bankaya devrolacak.

Alacağını bankaya devreden katılımcı, alacağın devri sözleşmesinin yürürlükte bulunduğu süre içinde ilgili sözleşmelerini sonlandıramayacak ve bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerini başka şirketlere aktaramayacak.

Ancak, katılımcılar bu süreçte BES sözleşmelerine katkı payı yatırmaya, birikimlerini izlemeye ve bankaya devrettikleri alacak tutarının üstündeki birikimlerini tercih ettikleri fonlarda değerlendirmeye devam edebilecek.

Alacağın devri sözleşmesine konu finansman borcu ödendiğinde alacağın devri sözleşmesi sona erecek. Finansman borcu ödenmediğinde ise emeklilik sözleşmesinin sonlandırılması suretiyle banka kalan borç tutarını devredilen alacaktan tahsil edecek.

Öte yandan, yayımlanan yönetmelikte alacağın devri uygulamasına ilave olarak ihtiyaç duyulan diğer operasyonel hususlara dair iyileştirmeler de yapıldı.
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir