Ekonomi ve FinansMevzuat

Yatırım vekâletine dayalı katılma hesapları temdit edilebilecek

BDDK tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile katılım bankalarının yatırım vekâleti yöntemine dayalı katılım fonu işleyiş kuralında değişikliğe gidildi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 08.11.2022 tarihli ve 32007 sayılı Resmi Gazete’de Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yönetmelik) yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik hükümlerine göre, vadesinde kapatılmayan yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı katılma hesaplarının, hesap sahibi ile katılım bankası arasında yeni bir yatırım vekâleti sözleşmesi akdedilmedikçe yenilenmeden özel cari hesaplara aktarılması gerekiyordu.

Bu kuralın katılım bankası ile müşteri arasında vade ve tahmini kâr oranının değişmediği hallerde uygulanmasının, özellikle bir gün vadeli olarak açılan yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı katılma hesaplarında hem hesap sahibi hem de katılım bankası için operasyonel yük doğurmasına, yeni bir sözleşme akdedilmesi işlemi müşteri deneyimlerinin olumsuz etkilenmesine, müşteri ve fon kaybına yol açabilmekteydi.

Sektörden gelen talepler üzerine değerlendirilmesi neticesinde Yönetmelik ile vadesinde kapatılmayan yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı katılma hesaplarının vade ve tahmini kâr oranının değişmediği hâl ile sınırlı olarak yeni bir sözleşme yapılmadan yenilenebilmesine / temdit edilebilmesine imkân tanındı.Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULÜNE, ÇEKİLMESİNE VE ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/11/2006  tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinde yer alan “yatırım vekâletine sözleşmesine dayalı katılma hesaplarının ise” ibaresi “yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı katılma hesaplarının ise, vade ve tahmini kâr oranının değişmediği durumlar haricinde,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı katılma hesapları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “vade ve tahmini kâr oranının değişmediği durumlar haricinde,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.               

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir