Çarşamba, Ekim 4

İKAM’dan “İslam İktisat Tarihi Projesi”

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) bünyesinde hazırlanan “İslam İktisat Tarihi Projesi” kamuoyu ile paylaşılıyor.

Akademisyen ve genç araştırmacılara İslâm iktisadı alanında yeni çalışmalar üretmesi için zengin içerikli bir ortam sağlamak amacıyla İKAM, İslâm İktisat Tarihi projesini hayata geçirmiştir.

İslâm İktisat Tarihi projesi, İslâm’ın başlangıcından günümüze kadar gerçekleşmiş olan önemli olaylar, kurumlar, âlim ve mütefekkirler ile onların öne çıkan eserlerini bir iktisat tarihi perspektifi içerisinde sistematik ve kronolojik bir sıra içerisinde maddeler halinde hazırlanmıştır.

Proje bunu web tabanlı bir yazılım çerçevesinde ve kronolojik bir biçimde ilgililere sunmayı amaçlamaktadır. İslâm iktisat düşüncesini tarihi seyri içerisinde takip etmeyi amaçlayan bu proje, günümüz dünyasında İslâm iktisadı alanında çalışan araştırmacılara ve ilgililere bütünlüklü bir perspektif ve kronolojik bir çerçeve sunmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, İslâm tarihinin erken dönemlerinden başlamak üzere günümüze uzanan kronolojik ve çevrimiçi bir veri tabanı hazırlanmıştır. Bu çizginin hazırlanmasında kişiler, kurumlar, olaylar, kitaplar, dergiler, yazınlar ve akitler odak noktası olarak seçilmiş ve bu yedi düzlemin paralel bir şekilde takip edilmesi amaçlanmıştır.

İlerleyen süreçte bu çevrimiçi ortam, İslâm iktisadının gelişiminin daha kapsamlı bir şekilde incelenebileceği bir sözlük halini alacaktır.

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) İslam iktisadı alanında giderek genişleyen talep ve ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı çatışı altında kurulmuş bir araştırma merkezidir.

İKAM gerçekleştirdiği faaliyetlerle “İslam iktisadı” düşüncesinin külli bir şekilde inşası için yetkin fikir ve teorilerin üretilmesini teşvik etmeyi ve yeni çalışmalara zemin teşkil etmeyi amaçlamaktadır.


– “İslam İktisat Tarihi Günümüze Ne Söyler?”

Tanıtım toplantısında, proje kapsamında hazırlanan web sitesi tanıtılacak. Web sitesi tanıtımının ardından Prof. Dr. Süleyman Kaya moderatörlüğünde, Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, Doç. Dr. Faruk Bal ve Dr. Üzeyir Serdar Serdaroğlu’nun panelist olarak katılacağı “İslam İktisat Tarihi Günümüze Ne Söyler?” konulu bir panel düzenlenecek. 

PROGRAM AKIŞI

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya, İKAM Direktörü

Prof. Dr. Lütfi Sunar, İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Proje Tanıtım Videosu

İslam İktisat Tarihi Web Sitesi Tanıtımı

Arş. Gör. Ozan Maraşlı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

PANEL: İslam İktisat Tarihi Günümüze Ne Söyler?

Moderatör

Prof. Dr. Süleyman Kaya, İstanbul Üniversitesi

Panelistler:      

Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Doç. Dr. Faruk Bal, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr. Üzeyir Serdar Serdaroğlu, İstanbul Üniversitesi

Kayıt olmak için tıklayınız

İletişim: bilgi@ikam.org.tr


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir