Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde “Dijital Çağda İslami Finans” konuşuldu


TSPB’nin, bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’ni iki gün boyunca yaklaşık 6 binin üzerinde kişinin izledi.

Kongre’ye dünyadan ve Türkiye’den ünlü uzman ve liderler konuşmacı olarak katıldı.

Dönüşüm çağının fırsatlarına dikkat çekmek amacıyla “Dönüşüm” temasıyla düzenlenen Kongre’de; “İnsanın Dönüşümü”, “Şirketler- Sektörlerin Dönüşümü” ve “Finansal Mimarinin Dönüşümü” olmak üzere üç ana tema altında farklı başlıklarda 28 panel, 30 eğitim programı yer aldı.

TSPB Başkanı Dr. Alp Keler, sermaye piyasalarının hayatın her alanına dokunduğunun altını çizerek, “Birlik olarak, sermaye piyasalarının şirketlere, Türkiye ekonomisine ve insanlara sağladığı değere odaklanan çok yönlü iletişim çalışmaları gerçekleştiriyoruz. İki gün boyunca sürdürdüğümüz Kongre ile de sermaye piyasalarının hayatın her alanına dokunduğunu gösterdik” dedi.

İki gün süren Kongre’de dönüşümün sadece dijitalleşme üzerinden değil, çok yönlü bir şekilde ele alındığını belirten Keler, “Bu yıl dünyada ana gündem olan ‘Dönüşüm’ temasını dünyada ve Türkiye’de alanının önde gelen akademisyen, uzman ve liderleri ile masaya yatırdık. Dönüşümün yaratacağı fırsatlar ve risklere yönelik çok önemli ve vizyoner sunumlar, konuşmaların olduğu Kongre’nin Türkiye için bu anlamda yol gösterici olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.Keler, Kongre’ye gösterilen yüksek ilgi ve katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu ilgi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği olarak bize güç veriyor. Sermaye Piyasaları Kongresi’nin önümüzdeki yıllarda daha güçlü bir şekilde sürdürmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Dini sebeplerle dünya nüfusunun yüzde 6’sı bankacılık sistemi dışında kaldı”

Kongrenin dikkat çeken panellerinden, “Dijital Çağda İslami Finans Sektörünün Dönüşümü: Fırsatlar ve Riskler” Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin sponsorluğunda gerçekleşti.

Moderatörlüğünü BDDK Uygulama III Daire Başkanı Ömer Çekin’in yürüttüğü panelde, Acreditus Kurucusu ve Genel Müdürü Khalid Howladar, İslam Kalkınma Bankası Kıdemli Teknik Uzman ve Başkan Yardımcısı Danışmanı Fatih Kazan ile IFIN Kurucusu ve IFAAS’ın CEO’su Mohammad Farrukh Raza konuşmacı oldu.


Panelde “Finansal teknoloji (fintek) geleneksel finansal kurumlar için bir dönüşüm fırsatı mı yoksa bir tehdit midir? Finans sektörü teknolojik yenilikleri benimserken İslami bankalara özgü riskler, fırsatlar ve zorluklar var mıdır?” sorularına yanıt arandı.

Panelistlerden dünya nüfusunun yüzde 6’sının dini sebeplerden dolayı bankacılık sektörünün dışında kaldığına dikkat çekildi.


“İstanbul Finans Merkezi Türkiye’nin en değerli projesi”

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin son oturumunda ise “Türkiye’nin Dönüşümünün Politika Yapıcıları” paneli gerçekleşti. TSPB Başkanı Dr. Alp Keler’in moderatörlüğünü yürüttüğü panelde; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay konuşmacı olarak yer aldı.


Panelde, dijital ekonomide verinin önemi, verinin standardize edilmesi anlamında atılan adımların yanı sıra yenilikçi teknolojiler, yerli milli teknoloji üretiminde atılacak adımlar, öncelikler, yapılan çalışmalar anlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul’un finans merkezi projesinin Türkiye’nin en değerli projesi olduğunu vurguladı.  

“Göç, iklim değişikliği, gelir adaletsizliği masaya yatırıldı

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin ikinci gününde “Dönüşümün Sancıları, Göç, İklim Değişikliği, Gelir Adaletsizliği, Jeopolitik Gelişmeler” paneli gerçekleşti.

Konda Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır’ın moderatörlüğünü yaptığu panelde; Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü Yetkinlik Program Müdürü Damla Taşkın, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 5. Değerlendirme Raporu Ana Yazarı Doç. Dr. Barış Karapınar, Gelişmekte olan Ülkelerden Sorumlu Kamu Politikaları Başkanı Vikas Aggarwal ve İTÜ İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Araştırmacısı Prof. Dr. Raziye Selim konuşmacı oldu.


Panelde, göç öncesi, sırası ve sonrası insani, sosyal dönüşüm, göçün uluslararası alanda ve ülkeler üzerindeki etkisi; sosyal, politik, yasal, ekonomik etkiler, güvenlik sorunları, çevresel sorunlar, göçle gelen yeni iş gücü dengesi tartışıldı.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir