Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu Nedir?

Türkiye’de faizsiz finansın geliştirilmesi ve bu alanda gerekli koordinasyonun sağlanması hedeflenmektedir.

Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu Nedir?

Sekretarya ve kurumlar arası koordinasyon faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülen Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu 15 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2015/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulmuştur.


“Daha hızlı ve sağlıklı geliştirilmesi”

Onuncu Kalkınma Planı ve 64’üncü Hükümet Programı’nda Türkiye’de faizsiz finansın geliştirilmesi ve bu alanda gerekli koordinasyonun sağlanmasının hedeflendiği vurgulanan genelgede, “Faizsiz finansın, finansal sektörün derinleşmesine ve finansal istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Bu çerçevede, katılım bankacılığı ve sigortacılığının, genel anlamda faizsiz finans sisteminin daha hızlı ve sağlıklı geliştirilmesi ile ülkemizin uluslararası finans merkezi vizyonuna katkı sağlanması amacıyla ‘Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu’ oluşturulması uygun görülmüştür” ifadeleri yer alıyor.  

Yılda en az üç kez 

Kurul’un yılda en az üç kez olmak üzere gerektiğinde Kurul Başkanının talebi üzerine toplanacağı belirtilen genelgede, şunlar bulunuyor: 

“İlgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri Kurul toplantılarına davet edilebilir, alt kurul, komite ve çalışma gruplarında yer alabilirler. Kurulun sekretarya hizmetleri, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, Kurul tarafından alınan kararların ilgili kurumlarca uygulanmasının takip edilmesi görevleri Hazine Müsteşarlığı tarafından yerine getirilir. Kurul çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü katkı ve desteğin bütün bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilmesi ve üstlenilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.” 

Kurul, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanın başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

  • Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı,
  • Maliye Bakanlığı Müsteşarı,
  • Hazine Müsteşarı,
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı,
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı,
  • Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı,
  • Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü,
  • Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı,
  • Katılım Sigortacılığı Derneği Başkanı,

— Kurul tarafından ihtiyaç duyulması halinde  alt kurul, komite, danışma grupları ile geçici ve kalıcı çalışma grupları oluşturulabilecek.  

Adres: İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek / ANKARA

Telefon:(0312) 204 73 53

E-Posta: faizsizfinans@hazine.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir